HomeSpiritualitate

Învierea lui Isus Hristos – Cele mai importante lucruri pe care toți creștinii trebuie să le știe

Învierea lui Isus Hristos – Cele mai importante lucruri pe care toți creștinii trebuie să le știe

Evenimentul Învierii este povestea unui mormânt gol. Nimeni nu cunoaște cu exactitate unde a fost amplasat mormântul lui Isus, dar acest lucru nu treb

Evenimentul Învierii este povestea unui mormânt gol. Nimeni nu cunoaște cu exactitate unde a fost amplasat mormântul lui Isus, dar acest lucru nu trebuie să fie deloc surprinzător. După Înviere, locația mormântului nu mai conta, deoarece Isus Hristos nu mai era în el. Un articol Crosswalk.com

Ce reprezintă evenimentul Învierii?

De Paște sau în Duminica Învierii sărbătorim ceea ce este, fără îndoială, cel mai important eveniment din toată istoria omenirii: Isus Hristos care a înviat din morți. Creștinismul și eternitatea se bazează pe adevărul Învierii. Dacă Isus Hristos nu ar fi înviat din morți, atunci credința noastră este lipsită de sens și reprezintă doar o filozofie interesantă.

Dar dacă Învierea este adevărată, atunci este cea mai clară dovadă că Isus este exact cine a pretins că este – Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Toate dovezile indică adevărul Învierii, iar efectul este văzut în viețile transformate de asta.

De ce este importantă cronologia Paștelui?

Crezi că n-aş putea să rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că aşa trebuie să se întâmple? – Matei 26: 53-54

De-a lungul întregii Scripturi, evenimentele se succed într-o anumită ordine dintr-un anumit motiv, iar Dumnezeu acționează adesea nu numai prin circumstanțe, ci și prin modul și momentul în care se întâmplă anumite lucruri.

Cronologia evenimentelor, în acest caz, arată o împlinire a profețiilor și dezvăluie de ce Isus este numit „Mielul lui Dumnezeu”.

Imediat după răstignire și înviere, Isus a stat la Masa de Paște cu ucenicii săi și a explicat cum Cina reprezenta nu doar trecutul, ci și ceea ce urma să se întâmple în zilele următoare. Isus Hristos a trebuit să facă sacrificiul suprem în timpul Paștelui. De asemenea, a trebuit să fie coborât de pe cruce înainte de apusul soarelui, pentru că acesta era începutul Sabatului.

Fiecare eveniment se încadrează într-o imagine mai mare a ceea ce Dumnezeu făcuse prin poporul Său de secole și a pregătit scena pentru ceea ce planificase pentru următoarele câteva mii de ani.

Ce a însemnat cu adevărat Cina cea de Taină și ce legătură are cu Paștele?

Să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea – Luca 22:19

Creștinii de pretutindeni sărbătoresc ceea ce numim „împărtășanie” sau „Cina Domnului” din cauza a ceea ce s-a întâmplat cu o seară înainte de răstignire. Isus Hristos și ucenicii Săi sărbătoreau Paștele împreună și o mică parte din acest moment presupune să se bea puțin vin și frângerea pâinii pentru a fi mâncată.

Întregul ritual al Paștelui este o amintire a modului în care Dumnezeu a scăpat poporul evreu din sclavia Egiptului și fiecare element este un simbol. Sărbătorind această masă Isus Hristos a reafirmat semnificația originală a eliberării din sclavia fizică, adăugând, în același timp, sensul eliberării din sclavia spirituală.

Trupul Său frânt este reprezentat de pâine, iar sângele Său de vin. În El și prin sacrificiul Său, simbolismul s-a împlinit.

Ce s-a întâmplat în Grădina Ghetsimani?

Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta – Luca 22:42

Grădina Ghetsimani este o dumbravă de măslini care există și astăzi. Unii dintre pomii din grădină au peste 2000 de ani și au fost doar niște pomi tineri în momentul în care Isus se afla acolo în noaptea în care a fost arestat.

Situată în Ierusalim, Muntele Templului este doar la o scurtă plimbare de-a lungul  Văii Kidronului. În timp ce Isus se ruga în grădină, el putea vedea Templul și probabil putea auzi agitația oamenilor care se adunau pentru Paște.

Aici este locul în care s-a rugat cea mai dureroasă rugăciune care a fost făcută vreodată. După Cina cea de Taină cu ucenicii săi, a mers cu ei  să se roage în grădină, unde a prezis lepădarea lui Petru și s-a rugat pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă prin El.

De ce a fost judecat Isus?

Şi au început să-L pârască şi să zică: „Pe omul acesta L-am găsit aţâţând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir Cezarului şi zicând că El este Hristosul, Împăratul” – Luca 23:2

Isus Hristos a trecut prin mai multe procese și toate erau în afara legii, chiar și conform standardelor antice. Primul Său proces a fost în fața Sanhedrinului, consiliul care conducea Israelul, unde a fost acuzat de blasfemie pentru că pretindea a fi Dumnezeu. Întrunirea consiliului a fost convocată noaptea și toți martorii aduși împotriva lui Isus erau martori fără valoare, cel puțin.

Consiliul nu avea autoritate să-L condamne la moarte, așa că l-au dus la Pilat, guvernatorul roman care deținea această putere. Pilat nu a identificat niciun motiv să se implice în ceea ce a considerat a fi o dispută religioasă locală, așa că atunci când a aflat că Isus era din Galileea l-a trimis la Irod, conducătorul provinciei, care și el era la Ierusalim cu ocazia Paștelui.

Înainte de a fi dus la Irod, Isus a fost bătut și batjocorit și apoi trimis înapoi la Pilat. Într-un final, Pilat a permis răstignirea, pentru a „satisface mulțimea” (Marcu 15:15).

Nu a existat niciun motiv legal pentru ca Isus să fie răstignit. Nu comisese blasfemie și nu se opusese plății impozitelor. Cu toate acesta, voia lui Dumnezeu a fost ca Isus să moară în locul nostru pentru a ne îndepărta de păcat. Planul lui Dumnezeu nu s-a oprit, oricât de dureros ar fi fost. Din această durere și chiar din această oră întunecată se pregătea o cale pentru Înviere și speranța glorioasă a vieții veșnice și un triumf asupra morții.

De ce a fost răstignit Isus Hristos?

Răstignirea lui Isus este una dintre cele mai îngrozitoare, dar totuși, cel mai uimitor lucru care s-a întâmplat vreodată. Răstignirea nu fusese pusă în practică doar pentru Isus, ci era un obicei comun la romani. Infractorii și alții erau crucificați în mod obișnuit în lumea romană. Poate cel mai izbitor lucru despre felul în care a murit Isus a fost că era atât de obișnuit. Ceea ce a fost neobișnuit a fost faptul că Isus nu comisese nicio infracțiune pentru a fi răstignit.

De fapt, nu comisese nicio greșeală imputabilă.

Guvernatorul roman, Ponțiu Pilat, era un soldat și un om politic cunoscut a fi crud în metodele sale și în nici un caz un om blând. Totuși, el și-a exprimat regretul pentru că a permis crucificarea lui Isus.

Unde a fost crucificat Isus?

Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpăţânii” – Matei 27:33

Isus Hristos a fost răstignit pe un deal denumit din afara Ierusalimului, numit „Craniul”. Unele versiuni biblice traduc acest loc prin Calvar (latină) sau Golgota (aramaică). Se pare că era un loc obișnuit pentru aceste tipuri de execuții. E posibil să fi fost numit astfel pentru că dealul arăta ca un craniu mare sau din cauza numeroaselor execuții care aveau loc regulat acolo.

Cum a murit Isus?

Isus a strigat cu glas tare: „Tată , în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul!” Şi când a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul – Luca 23:46

A spune că moartea lui Isus Hristos a fost chinuitoare nu este o exagerare. Suferind pierderi de sânge, dureri extreme și spasme musculare de la cuiele care l-au țintuit pe cruce, cel răstignit pierdea în cele din urmă puterea și capacitatea de a mai putea respira și murea din cauza sufocării.

În momentul în care Isus a murit, părea că totul s-a pierdut și că viziunea despre împărăția lui Dumnezeu murise odată cu El. Dar povestea nu se sfârșise încă.

Ce s-a întâmplat când a murit?

Când Isus a murit, speranța discipolilor săi a fost, de asemenea, la un pas de moarte. Cel pe care l-au urmat și crezut a murit de moartea unui hoț de rând. Cu toate acestea, au avut loc o serie de alte lucruri despre care ne spune Biblia:

Şi îndată, perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. Sutaşul şi cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ şi cele întâmplate, s-au înfricoşat foarte tare şi au zis: „Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu! – Matei 27: 51-54

Unde a fost îngropat Isus?

În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; şi în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni – Ioan 19:41

După răstignire, un bărbat pe nume Iosif din Arimateea a cerut ca trupul lui Isus să fie așezat în mormântul său. Iosif era un om bogat, un membru al consiliului și un adept al lui Isus Hristos. După ce i-au pregătit trupul în grabă pentru înmormântare, o piatră mare a fost rostogolită în fața intrării mormântului, iar în fața lui au fost puse gărzi romane.

Isus reușise să provoace un efect destul de energic în rândul oamenilor și exista îngrijorarea că cineva ar putea încerca să-I fure trupul, susținând că Isus s-a întors din morți. Paznicii aveau să-și îndeplinească datoria de a se asigura că piatra va rămâne nemișcată.

Nu au anticipat niciodată că piatra va fi mutată din interiorul mormântului.

Cum s-a întâmplat Învierea?

Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis: „Pentru ce căutaţi între cei morţi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea – Luca 24: 5-6

Momentul în care moartea a fost învinsă este momentul în care Isus a înviat din morți și a ieșit din acel mormânt! Nu înțelegem cum s-a întâmplat acest lucru! Numai prin puterea lui Dumnezeu s-a întâmplat!

Primii oameni care au văzut mormântul gol și l-au văzut înviat au fost femeile care l-au urmat:

În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea şi altele împreună cu ele au venit la mormânt dis-de-dimineaţă şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru şi n-au găsit trupul Domnului Isus – Luca 24: 1-3

Cum poți fi tu salvat?

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie – 1 Petru 1:3

Moartea și Învierea lui Isus Hristos înseamnă că există speranță în această lume fără speranță; că există cu adevărat Dumnezeu; și că nu numai că ne înțelege, dar a devenit unul dintre noi. El a luat păcatele noastre asupra Lui și astăzi este viu.

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit – Romani 10:9

Atât de simplu este. Dacă credem cu adevărat că El este cine spune că este și că a înviat din morți așa cum a spus că o va face, va schimba pentru totdeauna modul în care gândim și trăim.

Aceasta este acea perioadă a anului în care viața începe să înflorească în jurul nostru. Primăvara înlocuiește iarna și, pe măsură ce aerul începe să se încălzească, există un sentiment de reîntinerire și înviorare – senzația că vechiul se face nou din nou.

Astfel că este potrivit să sărbătorim Învierea în această perioadă a anului și, de asemenea, să îmbrățișăm noua viață oferită nouă prin Mântuitorul nostru cel viu, Isus Hristos.

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0