Tag: State of the Union address 2019

Sondajele de opinie sunt nesperat de favorabile Președintelui Trump! CBS și CNN sunt centre de propa-gandă liberal-socialiste și nu mulți conservat [...]
1 / 1 POSTS