Publicare de anunțuri și reclame

Ziarul TRIBUNA ROMÂNEASCĂ pune la dispoziția celor interesați posibilitatea de a publica reclame și publicități comerciale sau anunțuri cu privire la diferite oferte pentru produse sau servicii precum și anunțuri pentru evenimente speciale din comunitățile românești din Statele Unite.

Aceste reclame sunt publicate contra cost, în funcție de tipul anunțului, spatiul desemnat și periodicitatea publicării.

Pentru detalii suplimentare sau pentru a primi lista de prețuri cu diagrama dimensiunilor, vă rugăm contactați redacția la telefon: (847) 477-3498
sau prin e-mail la adresa: info[at]Tribuna.US

Notă importantă:  Redacția își rezervă dreptul de a refuza la discreția sa
orice solicitare pentru contract publicitar care este în conflict cu activitatea editurii de încurajare a unității creștine și de promovare a valorilor pozitive în comunitatea româno-americană.