Michael Farris: O filozofie a libertății – Decalogul conservatorului

Michael Farris: O filozofie a libertății – Decalogul conservatorului

„Națiunea noastră se află într-un moment de criză. Există un număr tot mai mare de oameni care resping legitimitatea Declarației noastre de Independență și a Constituției”, scrie reputatul avocat constituționalist și CEO-ul ADF International, Michael Farris.

Conservatorii sunt confuzi.

În urmă cu un deceniu, Farris a scris un eseu pe tema libertății americane, aducând în prim-plan atacul asiduu asupra valorilor americane din interiorul țării, la care adaugă evenimentele ultimilor patru ani.

Spre o națiune bună și liberă

Astăzi, mulți nu înțeleg descoperirea cheie a generației fondatoare. Dacă ne dorim o națiune liberă și bună, ar trebui să apelăm la procese pentru luarea deciziilor politice și legale care să producă aceste rezultate în mod sistematic. Scopurile nu justifică mijloacele.

Principiile autoguvernării, statul de drept, echilibrul puterilor în stat, federalismul și supremația Constituției Statelor Unite sunt absolut esențiale pentru conservarea unei națiuni libere și bune.

Metodele tiranice de guvernare, chiar dacă ar produce un rezultat pe care l-am prefera pe termen scurt, vor avea ca urmări o națiune care nu este nici liberă, nici bună pe termen lung. Virtutea, libertatea și autoguvernarea sunt indisolubil corelate. Îndrăznim să nu uităm importanța de a avea procesele guvernamentale corecte pentru a obține rezultatele corecte.

Pe scurt, este esențial să declarăm ceea ce credem despre guvernarea morală, drepturile oamenilor și principiile autoguvernării, dacă dorim să lucrăm împreună pentru o națiune liberă și bună.

Dacă nu știm clar în ceea ce credem, nu vom avea un sens clar al direcției. Activitatea nu este un substitut al conducerii consecvente. Din aceste motive, susținem aceste principii de libertate, autoguvernare și de virtute. Vom acționa și vom vota în conformitate cu aceste principii. Ne vom strădui să promovăm aceste principii pe măsură ce predăm, conducem, scriem și vorbim.

  1. Dreptul la viață, libertate și egalitate

Toți oamenii sunt creați egali, sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, printre acestea fiind Viața, Libertatea și căutarea fericirii

Îmbrățișăm adevărul că suntem creați de Dumnezeu. Cred acest lucru literalmente. Acesta este motivul pentru care avem drepturi inalienabile.

Adoptăm o poziție egală în fața legii pentru toți. Respingem, în mod special, rasismul sub orice formă.

Îmbrățișăm dreptul la viață ca fiind cel mai important drept inalienabil al nostru. Respingem pretențiile unui drept legal de a pune capăt vieții nenăscuților, a persoanelor cu dizabilități, a bolnavilor sau a persoanelor în vârstă. Respingem, de asemenea, utilizarea clonării sau utilizarea ființelor umane (care include embrioni umani) pentru cercetări medicale concepute să ducă la moartea lor.

Îmbrățișăm principiile istorice ale libertății – libertatea religioasă pentru toți oamenii de toate credințele, libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de întrunire și libertatea de a petiționa guvernul pentru remedierea plângerilor.

Îmbrățișăm practica istorică a recunoașterii publice a lui Dumnezeu ca autor al libertății, drepturilor omului și moralității. Și pentru că îmbrățișăm principiul libertății religioase, respingem ideea că orice individ poate fi constrâns să participe în astfel de recunoașteri.

  1. Libertatea religioasă și de conștiință

Dacă există o stea fixă în constelația noastră constituțională, nici un oficial, înalt sau minor, nu poate prescrie ceea ce va fi ortodox în politică, naționalism, religie sau alte aspecte de opinie sau îi va forța pe cetățeni să mărturisească prin cuvânt sau credință în această privință. Dacă există circumstanțe care permit o excepție, acum nu ni se mai întâmplă

Îmbrățișăm libertatea de conștiință pentru toți, care interzice orice formă guvernamentală de constrângere a credinței. Respingem coerciția implicită care vine din utilizarea puterii guvernului pentru a promova un singur punct de vedere asupra originii vieții și a altor principii centrale.

Respingem, de asemenea, constrângerea implicită care provine din codurile de discurs corect politic, fie că se întâmplă într-un campus guvernamental, fie în actele legislative ale așa-numitelor legi privind „discursul de ură”.

  1. Dreptul de a deține arme

O miliție bine reglementată, fiind necesară pentru securitatea unui stat liber, dreptul poporului de a deține și purta arme nu va fi încălcat

Îmbrățișăm importanța dreptului fundamental și individual de a deține, purta și folosi arme ca element central al păstrării păcii și libertății. Respingem noțiunea că al Doilea Amendament conferă doar un drept colectiv.

  1. Consimțământul guvernaților

Pentru a asigura aceste drepturi, guvernele sunt instituite printre oameni, obținându-și drepturile lor din consimțământul guvernaților

Îmbrățișăm principiul necesității absolute a consimțământului cetățenilor, a celor guvernați, pentru un guvern moral legitim. În consecință, respingem procesul legislativ judiciar deghizat sub forma interpretării constituționale sau legislative. Respingem utilizarea legislației birocratice care adoptă reglementări pentru a obliga persoanele private sau proprietatea privată. Respingem, de asemenea, orice formă de guvernare mondială, fie ea legislativă sau judiciară, ca fiind o încălcare flagrantă a principiului autoguvernării.

Îmbrățișăm principiul păstrării suveranității Statelor Unite ca fiind absolut esențială pentru menținerea prețiosului nostru drept de autoguvernare. Respingem utilizarea dreptului internațional în orice scop intern, fie a unui tratat sau prin impunere judiciară.

Îmbrățișăm sistemul de control și echilibru în cadrul guvernului nostru național și principiul federalismului care împarte puterea între guvernul național și guvernele de stat.

Respingem utilizarea abuzivă a Clauzei Comerțului, Clauza privind Bunăstarea Generală și a altor teorii care au extins puterea Congresului și a guvernului național mult dincolo de puterile enumerate acordate de fondatorii care au scris și ratificat Constituția.

  1. Necesitatea virtuții publice

Diminuarea virtuții publice este de obicei asociată cu cea a fericirii publice, iar libertatea publică nu va supraviețui mult timp dispariției totale a moralității

Îmbrățișăm principiul conform căruia legea poate promova binele comun încurajând virtutea morală și pedepsind încălcările grave ale moralității publice. Respingem opinia conform căreia legile pot fi justificate numai prin manifestarea prejudiciului adus unei persoane. Astfel, respingem opinia conform legile împotriva consumului de droguri, prostituției, pornografiei și a altora asemănătoare sunt în afara scopului adecvat al guvernului.

Respingem opinia că legea ar putea să nu aibă impact sau să reglementeze alegerile morale, deoarece toate legile impun o anumită alegere morală. Îmbrățișăm opinia că libertatea și virtutea sunt indisolubil corelate. Respingem opinia că anarhia morală este echivalentul libertății.

  1. Căsătoria tradițională

Căsătoria, deși prin natura sa este o obligație sacră, este, totuși, în majoritatea națiunilor civilizate, un contract civil și, de regulă, reglementată prin lege. Din acest motiv se poate spune că societatea este construită pe rezultatele care izvorăsc din relațiile, obligațiile și îndatoririle sociale, cu care guvernul este obligat să se ocupe. De fapt, căsătoriile fiind permise, identificăm principiile pe care se bazează guvernarea poporului, într-o măsură mai mare sau mai mică

Îmbrățișăm uniunea sacră a unui bărbat și a unei femei ca unică formă de căsătorie legitimă. Respingem orice încercare de a crea alte uniuni legitime, fie că se numesc căsătorie între persoane de același sex, uniuni civile sau poligamie.

Aderăm la importanța onorării legăturilor sacre ale căsătoriei ca un adevărat angajament. Respingem perversiunea relației sexuale, fie sub formă de adulter, homosexualitate, prostituție, fie prin pornografie și industrii conexe.

Îmbrățișăm căsătoria ca fiind cea mai bună fundație pentru o familie sănătoasă care dezvoltă copiii și bunăstarea lor.

  1. Drepturile parentale

Conceptul legii de familie se bazează pe prezumția că părinții posedă ceea ce lipsește copilului în maturitate, experiență și capacitate de judecată, acestea fiind necesare pentru luare deciziilor dificile din viață. Mai important, istoric este recunoscut că legăturile naturale de afecțiune îi determină pe părinți să acționeze în interesul copiilor lor

Teoria fundamentală a libertății pe care se bazează toate guvernele din această Uniune exclude orice putere generală a statului de a-și standardiza copiii forțându-i să accepte instrucțiuni numai de la profesorii publici. Copil nu este o simplă creatură a statului; cei care îi cresc și îi direcționează destinul au dreptul, împreună cu înalta îndatorire, să-l recunoască și să-l pregătească pentru obligații suplimentare

Îmbrățișăm opinia că dreptul părinților de a direcționa creșterea și educația copiilor lor este un drept fundamental. Respingem ideea că guvernul poate înlocui punctul de vedere al interesului superior al copilului cu cel al părinților, în absența dovezii corespunzătoare a prejudiciului adus copilului.

Îmbrățișăm opțiunea părinților în toate problemele legate de educație. Respingem ideea că părinții care aleg să-și educe copiii în școlile publice ar trebui să piardă orice control semnificativ asupra direcției copiilor lor.

  1. Libertatea economică

Fundamentele morale ale unei societăți nu se extind doar la sistemul său politic, ele trebuie să se extindă și la sistemul său economic. Angajamentul Americii față de capitalism este, fără îndoială, cel mai bun exemplu al acestui principiu.

Capitalismul nu este…un sistem (intrinsec) amoral bazat pe egoism, lăcomie sau exploatare. Este un sistem moral bazat pe o etică biblică. Nu există nici un alt sistem comparabil care să ridice nivelul de trai al milioanelor de oameni, că creeze bunăstare și resurse noi sau să inspire atât de multe inovații și tehnologii benefice.

Un lucru extraordinar cu privire la capitalism este că nu discriminează săracii, așa cum a fost deseori acuzat; într-adevăr, este singurul sistem economic care îi scoate pe săraci din sărăcie

Îmbrățișăm principiile libertății în privința problemelor economice. Prin urmare, respingem orice formă de socialism sau comunism. Respingem în mod specific orice intervenție socialistă în economie pentru a promova afacerile, precum și orice formă de redistribuire a bunăstării.

Așa cum respingem ideea că alte libertăți sunt absolute, respingem ideea că libertatea economică nu are limite; dar respingem, de asemenea, noțiunea că libertatea economică este ceva mai puțin decât un drept fundamental.

Adoptăm opinia că drepturile de proprietate ar trebui recunoscute și protejate ca fiind fundamentale pentru libertatea noastră. Respingem opinia că proprietatea privată poate fi luată de guvern, doar pentru a fi transferată altor proprietari privați în numele dezvoltării economice.

  1. Un guvern limitat

Omul nu este liber decât dacă guvernul este limitat

Problema nu este că oamenii sunt impozitați prea puțin, problema este că guvernul cheltuiește prea mult

Îmbrățișăm noțiunea unui guvern limitat. Respingem ideea că nivelul de impozitare scăzut este obiectivul final; mai degrabă, el reprezintă un mecanism pentru a ne asigura că urmărim doar acele funcții ale guvernului care sunt sancționate constituțional și sunt de fapt necesare.

Îmbrățișăm aderarea fidelă la semnificația originală a Constituției ca fiind cel mai important principiu pentru a ne asigura că guvernul rămâne în limitele sale adecvate.

  1. Apărarea națională și politica externă

Libertățile țării noastre, libertatea constituției noastre civile merită apărate de toate pericolele; și este datoria noastră să le apărăm împotriva tuturor atacurilor

Nu cred că o politică ce are în spate amenințarea cu forța militară este justificată ca parte a politicii externe de bază a Statelor Unite, cu excepția apărării libertății propriului nostru popor

Afirmăm dreptul Statelor Unite de a se apără împotriva tuturor amenințărilor fără necesitatea consimțământului din partea oricărei alte națiuni sau a oricărui grup de națiuni.

Afirmăm dreptul Statelor Unite de a-și folosi puterea, în mod proporțional, pentru a contracara acțiunile sau politicile altor națiuni sau grupuri atunci când există dovezi clare și convingătoare că o astfel de intervenție este necesară pentru apărarea poporului nostru sau a libertăților noastre.

Respingem utilizarea banilor contribuabililor americani pentru sprijinirea națiunilor sau instituțiilor ostile idealurilor guvernării libere și virtuoase. Respingem utilizarea forței militare în scopul plantării unei democrații într-o națiune care nu reprezintă o amenințare directă pentru Statele Unite. Libertatea și autoguvernarea nu pot fi exportate prin exercitarea forței.

Afirmăm datoria de a ne îndeplini obligațiile din tratate pentru apărarea reciprocă pentru cei care au fost fideli obligațiilor față de noi. Participarea noastră la astfel de acțiuni ar trebui să fie cât mai limitată, având în vedere exigențele situației și niciodată întreprinsă fără solicitarea partenerului nostru de tratat.

Un apel către toți americanii

Sperăm și credem că toți americanii de bună credință pot îmbrățișa aceste idealuri. Îi invităm pe toți să examineze istoria acestei mari națiuni și să testeze aceste idei cu o perspectivă pe termen lung. Credem că faptele arată că obiectivele libertății și dreptății pe care le căutăm cu toții au fost cel mai bine servite ori de câte ori națiunea noastră aderă la aceste idealuri.

Cu toate acestea, observăm că principiile și credința Fondatorilor în libertatea de exprimare și dreptul de participare politică pentru toți oamenii au fost fundamentale pentru succesul acestei națiuni.

Rămânem ferm dedicați protecției depline a drepturilor constituționale pentru oricine diferă în totalitate sau parțial de opiniile noastre.

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0