Platforma PRODOCENS, în prima linie pentru apărarea și promovarea valorilor creștine

Platforma PRODOCENS, în prima linie pentru apărarea și promovarea valorilor creștine

Trăim vremuri tulburătoare, lucrurile care până acum păreau clare, acum ni se par confuze ṣi instabile; viteza cu care se produc schimbările în lumea socială, economică și politică, atât în România cât și în toată lumea, ne impune o capacitate de adaptare și de proiectare mult mai amplă decât până acum.

Societatea modernă deschisă globalizării, rezultat al „frământărilor” a două milenii de creştinism apusean, a ajuns să dilueze, chiar să anuleze linia de demarcaţie între virtute şi păcat, inversând valorile, inventând mereu axiologii justificative pentru orice comportament uman. Valorile iudeo-creştine sunt astăzi ridiculizate ṣi teoretizate spre un sens laic, iar creṣtinii sunt puṣi subtil „la colţ” şi invitaţi să-şi reanalizeze propriile valori, împinṣi de la spate spre formalismul ritului exterior, atunci când acesta mai există.

Privind în istorie, studiind epocile prin care omenirea a trecut, ne dăm seama că niciuna nu a avut avântul și dinamica celei contemporane. Această dinamică imprimată de așa-numitul fenomen media este, fără îndoială, apanajul societății de astăzi, pe drept etichetată ca societate informațională. Fenomenul media este atât de puternic, încât prin acțiunea sa produce mutații majore la nivelul conștiinței oamenilor.

Media este canalul de bază prin care se propagă deopotrivă valori și nonvalori, informații adevărate și mistificări grosolane, programe decente și producții derizorii. Niciodată însă nu a avut o asemenea expunere, niciodată nu s-a impus cu asemenea agresivitate ca în societatea informațională de astăzi. Omul tinde să-o asimileze cu o dezinvoltură ce merge până acolo încât nici nu mai este conștient de această realitate.

Cine este și ce-și dorește Platforma PRODOCENS?

Asociația PRODOCENS este o organizație non-profit care se adresează vorbitorilor de limbă română prin intermediul celor mai noi metode de comunicare în masă, având ca scop primordial apărarea şi promovarea valorilor creştine. Apatia oamenilor față de ceea ce numim credința creștină și abandonul valorilor iudeo-creștine s-a produs nu ca rezultat al lipsei de valori, ci mai degrabă datorită schimbării valorilor.

Trăim deja într-o nouă societate în care valorile morale și acțiunile imorale au devenit amorale, abrogându-se orice fel de judecată moral-religioasă prin legalizarea lor. Răzvrătirea socială, religioasă și morală nu trebuie confundată cu dorința de libertate și de independență, cu emanciparea sufletului și a minții, acestea fiind niște reușite pentru care mulți au plătit preț chiar de sânge în generațiile trecute.

Problema societății de moderne nu este doar una filosofică sau moral-teologică, este de caracter legal, de legalizarea a răului așa cum profetul Isaia avertiza: „Vai de cei ce numesc răul bine şi binele rău, care spun că întunericul este lumină şi lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă şi dulceaţa în loc de amărăciune!” (Isaia 5:20 VDC)

Acest proiect s-a născut din viziunea personală de a întemeia o organizație care să răspundă acestor provocări specifice vremii în care trăim, publicul fiind comunitatea românească de pretutindeni, de orice confesiune sau apartenenţă religioasă. Prin ceea ce face Platforma PRODOCENS Media pune  la dispoziție diverse resurse cu scopul de a oferi o alternativă pozitivă la subcultura și nonvalorile promovate din ce în ce mai agresiv.

Suntem convinși că valorile creştine fac parte din valorile fundamentale ale poporului român, iar aplicarea lor în actualitatea românească dominată de incertitudine ṣi conflicte poate să conducă la  obţinerea echilibrului etic și spiritual atât de necesar. De asemenea, se observă nevoia de a identifica şi promova persoane si iniţiative noi care să reflecte o perspectivă creştină coerentă şi relevantă în viaţa publică.

Se simte tot mai acut nevoia unei comunităţi de creştini care să influenţeze societatea românească, implicându-se la diferite niveluri în societatea civilă, viaţa socială, politică şi administrativă, care să răspundă problemelor societăţii prin identificarea și aplicarea de soluţii de perspectivă creştină. Aceste persoane sunt chemate să fie „sare şi lumină” pentru semenii lor, pentru a dezvolta o abordare bazată pe valorile biblice şi ale moralei creştine.

Fiecare creștin trebuie să fie pregătit, prin urmare, să înfrunte pluralismul contemporan, afirmând fără rezerve Adevărul absolut, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru înfăptuirea unui astfel de demers, este nevoie de oameni pregătiți intelectual, capabili să înţeleagă contextul actual, dispuşi să se implice activ în formarea generaţiei de mâine.

A adopta o atitudine de indiferenţă faţă de ceea ce se întâmplă în aceste vremuri înseamnă să abandonezi mandatul care a fost încredinţat de către Hristos tuturor celor ce se numesc creştini: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20 VDC)

Astăzi, când revoluţia comunicaţiilor şi informaţiilor este în plină desfăşurare, comunitatea creștină se află, fără îndoială, în faţa unui alt prag decisiv. În prezent, creștinii ar trebui să utilizeze pe larg mass-media atât cea clasică, dar și cea online. Mijloacele de comunicare în masă fac parte astăzi, cu prisosinţă, atât din viaţa „individuală”, cât şi din viaţa societăţii. Creştinul trebuie să înveţe să facă „managementul” acestor instrumente, astfel încât ele să nu-i fie dăunătoare sufletului, ci, pe cât posibil, utile şi de folos.

În acest context, implicarea directă şi activă a Bisericii în procesul de informare în masă a populaţiei este una argumentată şi absolut necesară. Biserica rămâne şi astăzi una dintre cele mai influente instituţii de păstrare şi promovare a valorilor moral-creştine.

În prezent, constatăm cu regret că societatea devine tot mai săracă spiritual, deoarece problemele sociale, politice din ţară prevalează cel mai mult în mass-media, iar adevărata problemă a deficitului de valori morale este ignorată. Potenţialul mass-mediei de a influenţa masele, sub aspectul culturalizării acestora prin intermediul religiei, este foarte puternic. Bine exploatat, mesajul mediatic, poate promova principii şi valori, forma viziuni şi educa.

Este nevoie, aşadar, de oameni care să recunoască pericolele cu care se confruntă comunitatea creștină contemporană şi care să fie pregătiţi să combată spiritul secular diabolic care se ascunde sub masca pluralismului religios, a multiculturalismului şi relativismului din postmodernitate.

În faţa lui Dumnezeu, valoarea omului este aceeaşi, cea pe care a avut-o la creaţie. Cu toate căderile şi rătăcirile lui, cauzate de provocările postmoderne, omul rămâne tot chipul lui Dumnezeu. Singura soluţie pentru salvarea omului de la provocările postmodernismului este întoarcerea la Hristos, urmarea lui Hristos şi trăirea vieţii în Hristos.

Omenirea nu poate trăi fără valori morale decât într-o stare de om fără Dumnezeu. Nu putem fi cu adevărat oameni fără a cunoaşte valorile creștine şi nu putem vorbi despre cultură, fără a atrage atenţia asupra spiritualităţii, fără să vorbim de Biserică.  Într-o lume fără principii etice şi religioase, legile nu mai au nicio putere. Tot ce este bun la noi şi în centrul omenirii, este urmarea vechilor şi venerabilelor valori creştine. De aceea ele trebuie în primul rând iubite, păstrate, respectate şi cultivate cu sfinţenie de fiecare creștin, deoarece numai aceste valori sunt permanente, transcendente şi universal valabile.

Cătălin Vasile
Fondator și Președinte Asociația PRODOCENS Media

COMMENTS

WORDPRESS: 0