Al 87-lea Congres Anual al Episcopiei Ortodoxe Române din America

Al 87-lea Congres Anual al Episcopiei Ortodoxe Române din America

Congresul va fi în sesiune de lucru începând cu ziua de VINERI, 30 AUGUST 2019 la 2:00 pm ora Coastei de Est.
Toți delegații (clerul și mirenii) sunt rugați să participe și să rămână până la încheierea Congresului, în ziua de duminică, la Sfânta Liturghie Arhierească și la banchetul festiv.
Ordinea de zi, după cum este publi-cată în Raportul Anual al Congresul Episcopiei 2019, va include: Citirea/Aprobarea Procesului Verbal al celui de-al 86-lea Congres; Raporturile Oficiale către Congres; Raporturile din partea Organizaţiilor Auxiliare ale Episcopiei; Propuneri noi din partea Consiliului Episcopesc.
Conform Articolului III, Secţiunea 1, Congresul Episcopiei va fi compus din:
• Episcopul
• Episcopul-Auxiliar(i)
• Vicarul
• Preotul paroh şi preotul sau preoţii asistenţi
• Doi delegaţi mireni aleşi de Adunarea Generală a fiecărei parohii pentru Congresul Episcopiei pentru anii 2019-2020
• Doi delegaţi din partea fiecărei organizaţii auxiliare a Episcopiei
• Preoţi de sub jurisdicţia Episco-piei care nu au parohie, diaconi, stareţi şi stareţe, dacă sunt acreditaţi de Con-siliul Episcopesc
• Membrii Consiliului Episcopesc în funcţiune, caşi preşedinţii organi-zaţiilor auxiliare “ex-officio”
Dacă delegaţii mireni aleşi legal nu pot participa la Congresul Episcopiei, alternanții (supleanții) lor aleşi legal de către Adunarea Generală a fiecărei parohii vor reprezenta parohia. Nicio adăugare, substituire ori delegaţie ad-hoc nu va fi recunoscută de către comitetul de acreditare.

+NATHANIEL
Arhiepiscop de Detroit şi al Episcopiei Ortodoxe Române din America

***

PROGRAMUL

JOI, 29 AUGUST
7:00 pm Ședința Consiliului Eparhial

VINERI, 30 AUGUST
9:00 am Conferinta Clerului
1:00 pm Prânz /Inregistrare
2:00 pm Invocarea Duhului Sfânt și Convocarea celui de al 87-lea Congres
6:00 pm Vecernia
7:00 pm Cină

SÂMBĂTĂ, 31 AUGUST
9:00 am Sedința Congresului – Sesiunea a II-a
11:30 am Sesiunea Specială Electorală
1:00 pm Prânz
2:00 pm Ședința Congresului – Sesiunea a III-a
6:00 pm Parastas urmat de Vecernia Mare
7:30 pm Cină
8:30 pm Eveniment social

DUMINICĂ, 1 SEPTEMBRIE
8:00 am Utrenia
9:30 am Procesiunea clerului în Catedrală
10:00 am Sfânta Liturghie Arhierească
1:00 pm Banchetul festiv în
încheierea Congresului sărbătorind cea de a 90-a aniversare a Episcopiei

Acest articol a fost publicat

în ediția tipărită nr. 333 a ziarului Tribuna Românească,

care poate fi citită integral aici:

EDIȚIA 333 (Anul 18 Nr. 13)

COMMENTS

WORDPRESS: 0