HomeActualități RomâneștiPulsul Comunității

ALEGERI 2024: Monitorul Oficial – Ordin în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență

ALEGERI 2024: Monitorul Oficial – Ordin în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență

Anul 192 (XXXVI) — Nr. 187 - JOI 7 martie 2024 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE ORDIN privind documentele care atestă reședința în străinătate

Anul 192 (XXXVI) — Nr. 187 – JOI 7 martie 2024
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ORDIN
privind documentele care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, se stabilesc documentele care atestă reședința în străinătate, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.627/2019 privind documentele care atestă reședința în străinătate a cetățenilor români în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 28 august 2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

Ministrul afacerilor externe,
Luminița-Teodora Odobescu
București, 28 februarie 2024.
Nr. 373.

————————————————————————–

LISTA
documentelor care atestă reședința în străinătate în vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților

N O T E:

1. Pentru cetățenii români care dețin și cetățenia statului de reședință, documentele de identitate eliberate de autoritățile locale ale statului de reședință (carte de identitate, pașaport, certificat de naturalizare/cetățenie etc.) reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

2. Documentele speciale emise cetățenilor români angajați ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare și ai organizațiilor internaționale cu sediul în străinătate, precum și cele emise membrilor de familie ai acestora reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

3. Lista avizată de serviciul personal al Ministerului Apărării Naționale/Ministerului Afacerilor Interne care să ateste calitatea de militar în misiune reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

4. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma un tratament medical de mai mult de 90 de zile, documentele emise ori avizate de o autoritate medicală, pe plan local, reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

5. Pentru cetățenii români cu reședința pe teritoriile altor entități nerecunoscute ca state, documentele deținute pe plan local reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

6. Pentru cetățenii români care se află în străinătate pentru a urma unul sau mai multe programe de studii, documentele emise ori avizate de o instituție de învățământ ori formare profesională, pe plan local, ori de autoritățile statelor acestor entități reprezintă dovada de reședință în statul respectiv.

7. În vederea exercitării dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Președintele României sau la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, este necesară prezentarea unui singur document din cele enumerate mai jos.

8. Dovada statutului digital sau documentele enumerate mai jos, eliberate în format electronic, reprezintă dovada de reședință în statul respectiv doar în măsura în care conțin elemente de identificare a persoanei care își exercită dreptul de vot (numele, prenumele, data nașterii, număr pașaport etc.).

DOCUMENTELE NECESARE – consultați lista cu toate țările unde se cetățenii români cu drept de vot pot să-și exercite dreptul participarii la vot – AICI

Citește și ALEGERI 2024 – Președintele României și Parlamentul României: Documente necesare pentru a vota în diaspora din SUA

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0