HomeActualități Românești

Alegeri România: Biroul Electoral Central devine noul agent de propagandă transgender

Alegeri România: Biroul Electoral Central devine noul agent de propagandă transgender

Biroul Electoral Central solicită personalului din secțiile de votare să trateze cu „tact” persoanele „transgender” care se prezintă la vot pe 9 iunie

Biroul Electoral Central solicită personalului din secțiile de votare să trateze cu „tact” persoanele „transgender” care se prezintă la vot pe 9 iunie 2024.

Pe 25 mai 2024, Biroul Electoral Central a transmis o circulară către Autoritatea Electorală Permanentă, Birourile Electorale Județene și din străinătate în care solicită ca personalul implicat în procesul de votare să respecte „Îndrumarul pentru interacțiunea cu persoanele transgender în context electoral”, material emis de o asociație LGBT din România.

Ce solicită documentul

Comunitatea LGBT din România și Biroul Electoral Central le cer oficialilor implicați în procesul electoral să se adreseze unei persoane „transgender” nu după actul de identitate, ci după numele, prenumele, starea cu care persoana „transgender se prezintă lumii”, chiar dacă se constată o neconcordanță.

„În multe cazuri, în ce privește persoanele transgender, datele ce se regăsesc în actele de identitate nu corespund sau nu corespund în totalitate cu înfățișarea persoanei. Astfel, pot exista situații în care prenumele și mențiunile privind sexul să difere de modul în care persoana se prezintă lumii, ca bărbat sau ca femeie. De asemenea, pot exista diferențe și în ce privește fotografia din cartea de identitate, determinate de faptul că persoana trece printr-o tranziție medicală, cu efecte progresive asupra aspectului său fizic. Aceste neconcordanțe dintre actele de identitate și identitatea de gen a persoanei sunt un rezultat al unei proceduri de recunoaștere juridică a genului statului român, lipsită de accesibilitate, previzibilitate și claritate, contrară drepturilor fundamentale ale omului, astfel cum reiese și din hotărârea CEDO în cauza X și Y c. României”.

Altfel spus, președinții, locțiitorii, operatorii de calculator și alte persoane implicate în procesul electoral trebuie, conform BEC și mișcării LGBT, să se adreseze unei persoane „transgender” după genul, numele, pronumele preferat de aceasta, nu după realitatea biologică și documentele oficiale.

Constituția din România acordă cetățenilor dreptul și libertatea de a se exprima liberi și neîngrădit, chiar dacă asta înseamnă să „ofenseze” o persoană de sex feminin care se consideră bărbat sau „nonbinar” (persoană fără gen).

Biroul Electoral Central se transformă într-un instrument de propagandă LGBT, depășindu-și limitele legale, acelea de a promova și aplica legile în vigoare.

„Legislația din România, pe lângă faptul că nu recunoaște o astfel de procedură (și, implicit, nici efectele sale), concentrează și limitează activitatea BEC la aplicarea și interpretarea unitară a dispozițiilor legale EXISTENTE privitoare la alegeri. BEC nu se poate substitui atribuțiilor forului legislativ, în sensul recunoașterii/„reglementării” a ceea ce sistemul juridic românesc nu prevede, și nici n-ar trebuie să neglijeze faptul că, prin circulara emisă, se pot deschide posibile căi de fraudare a alegerilor (cum ar fi, de pildă, ipoteza prezentării la vot a unor persoane pe baza unor acte de identitate care aparțin altor persoane, invocând schimbarea înfățișării ș.a.)”, susține Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți.

„Cu îngrijorare, constatăm că suntem în fața unui nou caz în care, instituțiile și organismele statului se lasă atrase și folosite de organizațiile pro-LGBT, promovându-le agendele și ideologiile progresiste, neglijând normele legale și efectele negative pe care le produc (amintim cazul Inspectoratelor Școlare Județene din țară care, la cererea unor organizații pro-LGBT, au distribuit cadrelor didactice „Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen” fără avizul public al Ministerului Educației)”, continuă OCDL.

OCDL solicită Biroului Electoral Central retragerea acestei circulare.

Recent, Peru a emis o lege prin care clasifică persoanele „transgeneder”, „nonbinare” și „intersexuale” ca fiind bolnave mintal, pentru a le facilita tratamentul de specialitate. Persoanele care se identifică a fi de alt sex decât cel biologic sunt clasificate ca suferind de disforie de gen, o afecțiune psihică.

Tot recent, în California, o profesoară a primit 360.000 de dolari despăgubiri după ce a fost concediată pentru că a refuzat să folosească „limbajul transgender”.

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0