Aprilie 2018 – Octavian Cojan a primit Placheta de Onoare cu ocazia reuniunii dedicate modalităților de aniversare a Marelui Centenar în regiunea Chicago

Aprilie 2018 – Octavian Cojan a primit Placheta de Onoare cu ocazia reuniunii dedicate modalităților de aniversare a Marelui Centenar în regiunea Chicago

COMUNICAT:

Reuniune dedicată modalităților de aniversare a Marelui Centenar în regiunea Chicago

La data de 26 aprilie 2018, în contextul Anului Centenar, Consulatul General al României la Chicago (C.G. Chicago) a organizat o întâlnire cu reprezentanţii mediului asociativ din regiunea Chicago în vederea dezbaterilor privind facilitarea planificării şi coor-donării activităţilor de aniversare centenară.

Domnul Tiberiu Trifan, Consul General al României la Chicago, a prezentat un proiect preliminar al programului de aniversare a Anului Centenar în regiunea Chicago, elaborat la nivelul C.G. Chicago. Proiectul are în vedere organizarea de evenimente şi acţiuni pe diferite paliere: activităţi cu profil istoric şi cultural, activităţi şi dezbateri academice, activităţi dedicate tinerilor, evenimente cultural-artistice, festival de film românesc şi proiecţii de filme de ficţiune sau documentare româneşti, vernisaje de pictură cu lucrări tematice şi acţiuni de promovare a imaginii României.

Seria manifestărilor cultural-artistice dedicate Marelui Centenar va fi completată cu activităţi organizate în mod independent de către comunitatea româ-no-americană din regiune şi la care C.G. Chicago va acorda sprijinul organizatoric, selectiv, în funcţie de conţinutul manifestărilor şi potenţialul de prezentare şi promovare a valorilor autentice ale României Centenare dinamice şi moderne.

Cu prilejul întrevederii şi în contextul aniversării a 20 de ani de activitate a organizaţiei “Illinois Romanian American Community” (IRAC), Consulul General Tiberiu Trifan a dat citire unei scrisoare de apreciere şi mulţumire pentru întreaga activitate, din partea Ambasadorului României la Washington, domnul Cristian George Maior, adresată domnului Octavian Cojan, Preşedinte şi membru fondator al organizaţiei.

În acelaşi timp, Consulul General i-a conferit domnului Octavian Cojan o plachetă de onoare pentru meritele şi rezultatele deosebite ale activităţii organizaţiei şi pentru contribuţia avută la promovarea valorilor culturale şi spirituale româneşti în Statele Unite ale Americii.

“În anul Centenarului Marii Uniri, cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a Illinois Romanian-American Community, Consulatul General al României la Chicago i-a conferit domnului Octavian Cojan Placheta de Onoare pentru meritele și rezultatele deosebite ale activității organizației și pentru contribuția impor-tantă la promovarea valorilor culturale și spirituale românești în Statele Unite ale Americii.”

Consulatul General al României la Chicago

COMMENTS

WORDPRESS: 0