HomeRomânia Nevăzută

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Chicago împlinește 20 de ani (galerie foto)

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română „Sf. Împărați Constantin și Elena” din Chicago împlinește 20 de ani (galerie foto)

Aniversările locașurilor de închinare sunt fiecare un mare prilej de celebrare și recunoștință, fără îndoială. Ne bucurăm de fiecare an, și de Har

Aniversările locașurilor de închinare sunt fiecare un mare prilej de celebrare și recunoștință, fără îndoială. Ne bucurăm de fiecare an, și de Harul pe care Dumnezeu îl dă credincioșilor de avea libertate și condiții optime de a se închina, de a căuta și a găsi pacea lăuntrică pe care numai Creatorul Universului poate să o dea prin Credința Mântuitoare în Fiul Său, Hristos Domnul!

Pentru românii ortodocși din Chicago vestea mutării Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a celor două Americi din zona orașului Detroit, aici, la Chicago, acum aproape 21 de ani, a fost și răspunsul la rugăciunile multora, dar și o provocare binevenită și o invitație de susținere îmbrățișată de cei ce au făcut posibilă împlinirea acestui deziderat. Odată cu această decizie, desigur că înființarea unei noi parohii care să funcționeze pe lângă Centrul Eparhial a fost absolut necesară. Așa s-a născut noua Biserică Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena, catedrală mitropolitană, la Chicago, acum 20 de ani. De-a lungul timpului – prin Harul lui Dumnezeu și sub oblăduirea Lui, și cu ajutorul și sacrificiul multor credincioși, Catedrala a devenit punct de reper important nu doar în comunitatea românească ci și în societatea creștin-ortodoxă americană în pluralismul acesteia alcătuit din ortodocși greci, sârbi, bulgari, ruși și ucrainieni.

Desigur că ridicarea Arhiepiscopiei la rang de Mitropolie Ortodoxă Română a celor două Americi și implicit întronizarea Î.P.S. NICOLAE ca prim Mitropolit a adus și mai multă atenție și cinste comunității creștin-ortodoxe din Chicago, și nu numai.

Ca echipă redacțională a ziarului Tribuna Românească, suntem sinceri recunoscători lui Dumnezeu în primul rând și apoi Î,P.S. NICOLAE pentru prietenia, frăția și colaborarea cu care ne-a cinstit și ne-a binecuvântat încă de la începutul activității sale misionare din Statele Unite în vara anului 2002. Nu vom uita niciodată cum Eminența Sa ne-a vizitat la sediul redacției din Niles și ne-a informat cu privire la dorința și apoi decizia de a muta Arhiepiscopia la Chicago și de a înființa o nouă parohie. Suntem onorați de această colaborare și ne rugăm sincer ca bunul Dumnezeu să ne ajute să slujim împreună în această comunitate fiecare cu darul și misiunea cu care am fost înzestrați prin Duhul Sfânt, să ne călăuzească și să ne dea înțelepciune ca întâi de toate să fim mărturisitori ai Harului răscumpărător și a Vieții Veșnice prin Credința în Isus Hristos.

Personal, atât eu cât și soția mea, suntem de asemenea recunoscători lui Dumnezeu și Î.P.S. NICOLAE pentru faptul că am fost incluși în evenimentul privat aniversar cu ocazia celebrării celor 20 de ani, ce s-a bucurat de participarea a numeroși ierarhi și clerici ortodocși, în seara zilei de Vineri 19 mai a.c., eveniment la care au participat și Excelența Sa Tiberiu Trifan, Consul General al României la Chicago, și distinsa lui soție – Doamna Gabriela Trifan. Slujba de Te Deum și masa frățească  de după aceasta au fost din nou pentru noi un prilej de a avea părtășie și comuniune unii cu alții.

Și acum, în cele ce urmează doresc să vă ofer posibilitatea tuturor de a citi mesajului Î.P.S. NICOLAE cu ocazia acestei frumoase aniversări.

Steven V. Bonica
Redactor Șef – TRIBUNA.US

*

CUVÂNT LA ANIVERSARE

Catedrala Ortodoxă Română Sfinții Împărați Constantin și Elena din Chicago împlinește anul acesta 20 de ani de la înființare. Este un prilej binecuvântat să ne amintim pe scurt istoria comunității Catedralei și să reflectăm la misiunea noastră viitoare.

La sfârșitul lunii iulie 2002, la 2 săptămâni după hirotonia și intronizarea mea ca Arhiepiscop, am vizitat pentru prima oară metropola Chicago. Aceasta urmând invitației credincioșilor ortodocși români din Chicago care doreau să aibă nu numai o nouă parohie, ci să găzduiască Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei noastre. M-am întâlnit cu mai mulți dintre ei și am început să planificăm mutarea Centrului Eparhial de la Detroit în Chicago, împreună cu găsirea unei proprietăți potrivite în acest scop, respectiv o biserică, o clădire pentru birouri și o casă ca reședință. Am parcurs mai multe etape până în luna iulie 2003 când Congresul Arhiepiscopiei a votat cumpărarea proprietății din North Newland Avenue, o biserică prezbiteriană coreeană. Au urmat câteva luni în care am încercat împlinirea acestui proiect prin aflarea unei bănci care să finanțeze cumpărarea proprietății. În decembrie 2003 am semnat actele de cumpărare a proprietății și ne-am mutat în noua Catedrală și reședință sărbătorind cu mare bucurie primul Crăciun.

După acest important eveniment ne-am stabilit ca prioritate un program liturgic stabil care să ne ofere șansa să închegăm comunitatea Catedralei Sfinții Împărați Constantin și Elena. Roadele nu au întârziat să apară. Astfel că, în puțin timp, Catedrala a devenit plină, am început organizarea Școlii de duminică pentru copii, a unor activități sociale și misionare după cum este potrivit pentru o comunitate creștină. Toate acestea în biserică, sala socială și sălile de clasă organizate prin strădania credincioșilor noștri. Catapeteasma din stejar masiv a fost sculptată la Piatra Neamț, România, sub îndrumarea meșterului Peiu Pantelimon, iar icoanele de pe catapeteasmă au fost executate la București de pictorul Nicolae Sorin. Pictura de la balcon, icoane ale sfinților români, este lucrarea Părintelui Protosinghel Andrei Aioanei. În anul 2016 pictura a fost continuată în sfântul altar prin strădania Pr. Andrei Chiriac și a soției acestuia: scena împărtășirii Sf. Apostoli, Maica Domnului, Împărăteasca cerului, sfinți ierarhi ai Bisericii.

În acești 20 de ani de istorie, Catedrala a găzduit mai multe Congrese ale Arhiepiscopiei, ca și importante evenimente ale Arhiepiscopiei noastre: hirotonia Preasfințitului Părinte Ioan Casian de Vicina, în iulie 2006, și intronizarea Mitropolitului ortodox român a celor două Americi, în aprilie 2017. Ne-am bucurat în acești ani de vizita mai multor ierarhi și a unor reprezentanți oficiali ai României. Dar, mai ales, ne-am bucurat de o comunitate închegată și înfloritoare, de copii, tineri și adulți care participă regulat la sfintele slujbe și la activitățile pastorale, misionare, culturale și filantropice ale Catedralei.

Se cuvine să amintim aici preoții care au slujit Catedrala în acești 20 de ani: P. Cuv. Protosinghel Gavriil Marin, P. Cuv. Protosinghel Andrei Aioanei, Pr. Vasile Deac, Pr. Dumitru Rusu, P. Cuv. Ieromonah Hrisostom Iorgulescu, Pr. David Hudson, P. Cuv. Ieromonah Atanasie Popescu, Pr. Vasile Mureșan, Pr. Nicolae Cărbune, Diaconul Aurel Pâra.

La acest ceas aniversar, aducem cuvânt de mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra comunității Catedralei, rugându-l smerit să ne binecuvânteze mai departe lucrarea pastoral-misionară. Aducem mulțumiri preoților slujitori, membrilor Consiliilor Catedralei, profesoarelor de la Școala de duminică și Școala de limba română de sâmbătă, tuturor gospodinelor care au trudit la bucătărie și tuturor ostenitorilor și binefăcătorilor comunității noastre.

Îi felicităm pe toți la această frumoasă aniversare dorindu-le sănătate, bun spor duhovnicesc și ajutorul Domnului în toată viețuirea creștină.

La Mulți și Binecuvântați Ani!

Nicolae
Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române
a celor două Americi

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0