Ce spune Biblia despre astrologie?

Ce spune Biblia despre astrologie?

Astrologia devine tot mai populară, mulți oameni considerând-o o sursă de sfaturi înțelepte.

Ce spune Biblia despre cei care se consultă cu astrologii și folosesc astrologia pentru a-și ghida viața? Este scris în Biblie, Isaia 47:13-15, analizează un articol Bibleinfo.

„Tu te-ai obosit întrebând pe atâţia sfătuitori! Să iasă la iveală şi să te izbăvească acei care măsoară cerul şi iscodesc stelele; care în fiecare lună nouă spun ceea ce se va întâmpla. Iată-i ca pleava pe care o mistuie focul, aşa vor ajunge ei şi de puterea flăcărilor viaţa lor nu vor putea s-o scape căci nu va fi jeratic la care să se încălzească, nici vatră ca să stea dinaintea ei. Aşa se va întâmpla cu aceia pe care te-ai ostenit să-i întrebi şi cu care ai făcut negoţ din vremea tinereţii tale. Fiecare va pleca la ale sale şi nimeni nu va fi să te scape“.

Astrologia în Biblie

În această primă menționare a astrologiei în Biblie, Dumnezeu le vorbește oamenilor din vechiul Babilon păgân. Arheologia din Orientul Mijlociu a confirmat că astrologia a provenit într-adevăr din națiunea Babilonului, numită acum țara Irakului.

Au fost excavate tăblițe cuneiforme care înfățișează diagrame de horoscop datând din secolul al V-lea î.Hr. și mai devreme.

Astrologia este o formă de divinație care învață că poziționarea relativă pe cer a Soarelui, Lunii și planetelor are o anumită influență asupra indivizilor și asupra cursului vieții umane. În vremurile noastre moderne, la fel ca în Babilonul antic, un număr tot mai mare de oameni utilizează serviciile consultanților în astrologie.

În Cartea lui Daniel, este relatat un eveniment profund din viața lui Nebucadnețar, regele Babilonului. Regele a avut un vis foarte tulburător și a vrut să-i înțeleagă sensul. Daniel 2:2 ne spune: „Şi a poruncit regele să cheme pe vrăjitori, pe prezicători, pe magi şi pe caldei, ca să-i spună regelui visele lui; şi ei au intrat şi s-au înfăţişat înaintea regelui.“

Ce este Astrologia?

Astrologii, cunoscuți și sub denumirea de „caldeeni“, făceau parte din cercul regelui de așa-numiți „înțelepți“, care practicau prezicerea viitorului. Cuvântul propriu-zis pentru astrologie în limba ebraică înseamnă literal, „ghicitul cerurilor“.

Divinația este acțiunea de a prezice evenimente viitoare sau de a dezvălui cunoștințe secrete, prin intermediul semnelor sau altor metode supranaturale. Practica ghicirii păgâne este interzisă de Dumnezeu. Este scris în Biblie, Levitic 19:26, „Să nu ghiciţi după vârcolaci, nici după nori.

Divinația era o practică obișnuită în rândul popoarelor păgâne din ținuturile biblice. Când israeliții erau pe punctul de a intra în Țara Promisă a Canaanului, Dumnezeu i-a avertizat să nu practice astrologia.

Citește și Ce spune Biblia despre cărțile de tarot?

Deuteronomul 18:9, 12 și 14 spun, „să nu te deprinzi a face urâciunile pe care le fac popoarele acestea… Căci urâciune este înaintea Domnului tot cel ce face acestea, şi pentru această urâciune îi izgoneşte Domnul Dumnezeul tău de la faţa ta. Căci popoarele acestea, pe care le izgoneşti tu, ascultă de ghicitori şi de prevestitori, iar ţie nu-ţi îngăduie aceasta Domnul Dumnezeul tău.“

Divinația este considerată de fapt un păcat grav. 1 Samuel 15:23 declară: „Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli şi terafimi.“

Din curiozitate sau ca amuzament, milioane de oameni citesc horoscoapele zilnice publicate în ziare cu circulație în masă. Este oare bine să ai acest interes „distractiv“ pentru astrologie? Ce sfaturi dă Biblia cu privire la această chestiune? În 1 Tesaloniceni 5:22, Dumnezeu afirmă cu tărie „Feriţi-vă de orice pare rău.“

Este astrologia reală?

Regele Nebucadnețar ceruse astrologilor săi și altor vrăjitori să-i spună visul pe care l-a avut și să-i interpreteze semnificația. Cum au răspuns aceștia? Ne arată Daniel 2:10: „Caldeenii au răspuns împăratului: ‘Nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul; de aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare şi puternic ar fi fost, n-a cerut aşa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau caldeean!’“

Astrologii din Babilon nu au putut să-l ajute pe Rege cu visul ce-l supăra. Însă Dumnezeu îl binecuvântase pe profetul său Daniel, ce stăruia în rugăciune, cu adevăratele daruri ale Duhului Sfânt și el a fost adus în fața regelui pentru a interpreta visul.

Biblia spune în Daniel 2: 27-28, „Daniel a răspuns înaintea împăratului şi a zis: ‘Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău….’“

Prin ungerea primită de la Dumnezeu, Daniel a putut apoi să descrie și să explice mărețul vis profetic al regelui.

Dacă avem nevoie să înțelegem situații complicate din viața noastră, ar fi înțelept să evităm eroarea și actul malefic al divinației astrologice; ci mai degrabă să știm că „este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele“. La fel ca Daniel, putem apela la Dumnezeu pentru ajutor, prin rugăciune. Iar în Biblie, avem sfatul garantat al adevărului Său.

Versete biblice privind astrologia

  • Levitic 19:26, 31; Levitic 20:6, 27
  • Deuteronom 18:9-14
  • II Regi 21:6
  • Isaia 8:19; Isaia 47:13-14
  • Daniel 2:27; Daniel 4:7, 19

Traducere și adaptare
Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0