Certificarea documentelor cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga

Certificarea documentelor cu Apostila prevăzută de Convenţia de la Haga

Consulatul General al României la Chicago răspunde întrebărilor dumneavoastră

Obţinerea Apostilei Convenţiei de la Haga reprezintă o temă de interes pentru cetăţenii români din străinătate şi de asemenea, pentru cetăţenii români din zona de circumscripţie consulară Chicago.

În acest sens, în rubrica prezentă, vom detalia procedura de obţinere a Apostilei prevăzută de Convenţia de la Haga, cu clarificări referitoare la apostilarea actelor şi documentelor în/din SUA, respectiv a celor în/din România.

* *

Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, are în prezent 106 ţări semnatare.
Înaintea aderării României la această Convenţie, devenită operaţională în anul 2001, între SUA şi România era aplicabilă procedura supralegalizării documentelor străine, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe şi al ambasadelor ţărilor emitente.

Detalii privind semnificaţia “suprimării cerinţelor supralegalizării” se pot obţine de la acest link: http://ro.wikipedia.org/wiki/Apostil%C4%83 (limba română) sau http://en.wikipedia.org/wiki/Apostille_Convention (limba engleză).

I. Apostilarea actelor/documentelor în/din SUA

Apostilarea documentelor emise de autorităţi americane (din SUA) este obligatorie în procedurile derulate prin misiunile României din această ţară sau cele derulate în România. Apostila din SUA se prezintă sub forma unei pagini, format A4, pe care autoritatea competentă (Secretarul de Stat al statului respectiv) certifică faptul că semnatarul documentului american a acţionat în calitatea sa oficială.

Apostila nu certifică însă conţinutul documentului (nu are acest rol).
Pentru informaţii suplimentare, concrete, despre cum se obţin apostilele în SUA pe documente americane, accesaţi: http://www.nass.org/state-business-services/apostilles-document-authentications/.

În obţinerea apostilei, autorităţile române nu au nici un rol, titularii documentelor trebuind să se adreseze direct autorităţii competente americane.

Apostila din SUA este necesară în următoarele cazuri, enumerarea nefiind limitativă:
– pentru procuri, decla-raţii sau copii legalizate, încheiate de un notar public american, care urmează a fi utilizate în România;
– pentru documente/certificate de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces) emise de autorităţile americane, care urmează a fi înscrise/transcrise în registrele de stare civilă române;
– pentru traduceri în limba română, realizate de traducători autorizaţi din SUA şi care vor fi utilizate în România sau în diferite proceduri desfăşurate la o misiune română din SUA;
– pentru cazierul judiciar din SUA, necesar în procedura de redobândire a cetăţeniei române;
– pentru certificatul de naturalizare, necesar în procedura de schimbare de nume/prenume sau privind cetăţenia.

II. Apostilarea actelor/documentelor în/din România:

Prin prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările şi completările ulterioare, s-a formalizat aderarea României la Convenţia de la Haga din 1961, iar aplicarea procedurii apostilării a început cu data de 13.03.2001, moment în care au fost îndeplinite condiţiile legale stabilite de Convenţie.

În România, autorităţile române competente să emită apostila pe documentele românesti sunt:
a) Tribunalele (având competenţă pentru actele/documentele emise pe teritoriul judeţului respectiv), pentru:
– documente care emană de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecătoresc;
– acte notariale;
– declaraţii oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de învestire cu dată certă şi legalizări de semnătură, depuse pe un act sub semnătură privată.
b) Instituţiile prefectului (de judeţ), pentru actele administrative (emise de autorităţi şi instituţii din acel judeţ). Aici sunt incluse certificatele de stare civilă, cazierul judiciar şi diplomele de studii, printre altele.

La diplomele de studii se face observaţia că, anterior apostilării, trebuie obţinută certificarea acestora prin Ministerul Educaţiei Naţionale.

Apostilarea documentelor este posibilă prin depunerea de către titularii acestora la sediul autorităţilor menţionate mai sus şi achitarea taxelor corespunzătoare. Depunerea documentelor şi solicitarea apostilării lor se poate face şi prin intermediul unei alte persoane, cu procură specială.

Apostila română se prezintă sub forma unei pagini tipărită special şi andorsată (sigilat) la originalul documentului apostilat. Un exemplu de apostilă emisă de statul român este dată mai jos:

IMPORTANT! Documentele emise de către oficii consulare române sunt exceptate de la necesitatea apostilării în ţări care, chiar dacă nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961, sunt semnatare ale Convenţiei Europene de la Londra din 1968 (sunt 47 de ţări semnatare – SUA nu este semnatară).
Informatii detaliate despre Apostila Conventiei de la Haga se gasesc pe site-Consulatului General al Romaniei la Chicago, www.chicago.mae.ro, http://chicago.mae.ro/node/419

Nota redacției: Obținerea unei Apostile pentru acte notariale autentificate de notar public din statul Illinois

Actele notariale autentificate de notar public din statul Illinois pot fi apostilate numai la biroul de Apostile al Secretariatului de Stat.

Practic, apostila nu face altceva decât să confirme autenticitatea ștampilei și semnăturii notarului public, precum și faptul că acesta nu are drepturile suspendate pentru vre-un anume motiv.

Biroul de Apostile al Secretariatului de Stat al statului Illinois NU ACCEPTĂ APOSTILAREA documentelor care pe lângă semnătura și ștampila Notarului Public nu conțin declarația notarului din care să reiasă data când a semnat acesta, în ce oraș și în ce județ (county), desigur menționând și statul Illinois. EX: „Subscribed and sworn to before me on this (number)th day of (month) 2018, in city of (name of city), county of (name of county), state of Illinois.

Biroul de Apostile al Secretariatului de Stat al statului Illinois funcționează zilnic între orele 9 AM și 4 PM. Apostila poate fi obținută în general în doar câteva minute și costă $ 2.oo pentru fiecare document.

Secretary of State
Apostile Office
17 N. State Street
10th Floor
Chicago, IL 60602

COMMENTS

WORDPRESS: 0