HomePulsul Comunității

IMAGINI și Ecouri de la a 40-a Aniversare a Bisericii Logos Baptist Ministries din zona Chicago

IMAGINI și Ecouri de la a 40-a Aniversare a Bisericii Logos Baptist Ministries din zona Chicago

Consemnare de Nicoleta Voiculescu Sfârşitul lunii Iulie a fost pentru Logos Baptist Ministries din Niles (zona Chicago) un prilej de adâncă mulţumi

Consemnare de Nicoleta Voiculescu

Sfârşitul lunii Iulie a fost pentru Logos Baptist Ministries din Niles (zona Chicago) un prilej de adâncă mulţumire şi recunoştinţă lui Dumnezeu pentru ocrotirea, dragostea, călăuzirea şi purtarea Lui de grijă de-alungul a 40 de ani de existenţă. Fiecare aniversare este un prilej de bucurie şi de recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru bunătatea Lui care s-a innoit în fiecare dimineaţă şi pentru credincioşia Lui care este nespus de mare. Nu avem cuvinte să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut El pentru noi ca biserică.

Am avut 3 zile de sărbătoare în cinstea Domnului, în care prin Cuvânt, cântare, poezii şi mărturii am slăvit pe Tatăl Luminilor de la care se coboară toate darurile minunate de care ne-am bucurat şi încă ne mai bucurăm.

Am invitat toţi pastorii din Asociaţia Baptistă Română din Canada şi America, ca şi toţi fraţii şi surorile care au fost vre-odată membrii la Logos, cu scopul de a ne închina împreună şi a aduce mulţumiri şi slavă Celui Prea Înalt. Fiind perioadă de vară, de vacanţă, mulţi nu au putut veni, dar au fost alături de noi prin intermediul internetului. Mulţumim Domnului şi pentru această oportunitate care sfidează distanţele.

Prima seară, Vineri, 29 Iulie, 2022 a fost o seară de mulţumire a tinerilor, ca închinare şi laudă Domnului.

“……cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua” (Ps. 110:3).

Si au venit tineri din mereu insorita Floridă, din indepartata Californie, din mijlocul ţării – Georgia, Tennessee şi Ohio, din învecinatul Michigan, din Bisericile Penticostale şi Baptiste din Chicagoland.

Programul serii a fost condus de pastorul de tineret al bisericii gazdă, fr. Mark Chiu.

Corul reunit al tinerilor a slujit Domnului cu cântări bine alese, înălţătoare, armonioase, care au tansmis un mesaj ce a mers direct la inima ascultătorilor, mesaj de laudă şi închinare.

Inimi tinere, înflăcărate, clocotind de dragoste pentru Mântuitorul, şi-au unit glasurile în cântări de slăvire a Numelui lui Dumnezeu. Purtaţi pe aripile melodiilor, lăsând cuvintele cântărilor să ne atingă corzile sufletului, am trăit clipe de cer, am simţit bucuria adâncă de a face parte din poporul rascumpărat, de a ne pleca fiinţele înaintea Creatorului, de a-I aduce prinos de laudă şi închinare. Ne-am simţit parte din oastea nenumărată care se închină înaintea Mielului, care-I cântă glorie şi slavă, căci “Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul”.

Din punct de vedere tehnic nici cei mai pretenţioşi profesionişti nu ar fi putut găsi vre-o greşeală în execuţia muzicală (părerea mea). Totuşi, în ciuda acestui fapt, soliştii şi tinerii şi tinerele din cor şi orchestră, au reuşit să ne îndrepte gândurile şi atenţia nu asupra lor înşişi, ci în spre Dumnezeu, căruia I se cuvine toată lauda, cinstea şi slava.

A fost un privilegiu deosebit să poţi vedea în timpurile noastre, un număr aşa de frumos de tineri uniţi în dorinţa de a-L sluji şi lăuda pe Domnul. Câtă bucurie a umplut inimile părinţilor şi bunicilor care-şi priveau copii sau nepoţii înrolaţi în aceasta lucrare mare de slăvire a Numelui lui Dumnezeu. Dacă aici, pe pământ, am avut aşa o mare bucurie la acest evenimet, ce mare bucurie va fi acolo sus, când vom participa cu toţii la slăvirea Mielului!

Cu ochii strălucitori, cu avânt tineresc, dăruire şi devotare sfântă, tinerii din Bisericile noastre au dat tot ce au avut mai bun în ei, în slujba Domnului. Dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze pe fiecare în parte, în viaţa de fiecare zi, să ţină în ei aprinsă făclia dragostei pentru El şi Imparatia Lui, pentru o viaţă sfântă şi dedicată în slujba Sa. El să le binecuvinteze viitorul.

In aceeaşi seară, au slujit Domnului prin vestirea Cuvântului fr. Andrei Vasiliu din Iaşi, apoi pastorul de tineret din Biserica Baptistă a Metropolei Chicago, Alex Herlo. Mesajul principal l-a avut fr. Jonathan Marius Scurtu – English coordinator al Bisercii locale. El a accentuat credincioşia lui Dumnezeu, care chiar atunci când Işi pedepseşte copiii, nu-i lipseşte de dragostea şi grija Lui părintească pentru toate trebuinţele lor, lucru ce trebuie să-i îndemne la pocăinţă pentru a primi iertarea. Deasemenea fr. Mihai Luculescu a avut un scurt salut adresat tinerilor. Toate mesajele ne-au îndreptat gândurile spre dragostea şi călăuzirea lui Dumnezeu care ne-a purtat cu mână tare de-alungul a 40 de ani şi care încă ne mai poartă şi astăzi şi în viitor.

Seara de tineret s-a încheiat cu mesajul fr. Daniel Chiu, pastorul Bisericii Logos, care i-a îndemnat pe tineri în a-şi exersa darul sau darurile cu care au fost înzestraţi. Tinerii din bisericile noastre au un potenţial f. mare încă neexploatat. Domnul să-i îndemne la lucru!

Seara a doua, Sâmbătă, 30 Iulie, 2022, a fost o seară de mulţumire a familiilor bisericii.

Această seară fost destinată trecerii în revistă a unor momente mai importunate din cei 40 de ani de existenţă, a mărturiilor şi amintirilor.
Programul serii a fost condus de fr. Presbiter Laurentiu Murg. S-a început cu momente de rugăciune, în mai multe plecări., astfel că un număr mare din cei prezenţi să-şi poată aduce mulţumirea în rugăciune. A slujit orchestra de mandoline a bisericii locale. Deasemenea, a fost vizionat un video-show, realizat de fr. John P. Sinitean, unde am putut vedea copiii bisericii din acea perioadă dând laudă Domnului, copii care acum sunt părinţi şi la rândul lor au copii care participă la programele bisericii. Ce binecuvântare sunt copiii!

Seara a fost împodobită şi cu mărtueiile fraţilor din biserică, care au fost vreme de 40 de ani sau mai puţin în Biserică: fr. George Olariu, sora Stela Sinitean, sora Marusia Jaworska, fr. Petru Buzdugan şi alţii.

Am avut un grup de fr. Pastori care au slujit prin vestirea Cuvântului.

Dumnezeu le-a dat fiecăruia cuvinte potrivite de mulţumire şi recunoştinţă la adresa Domnului pentru călăuzirea şi bunătatea ce ne-au fost arătate, ca şi cuvinte de îndemn de a sta lângă Cuvântul Domnului, de a-L preţui şi de a-L transmite mai departe tinerei generaţii. Doresc ca bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze împreună cu familiilor lor, să le dea putere şi mult Har în lucrarea de păstorire la care El i-a chemat.

Ca şi seara trecută, programul de Sâmbătă seara s-a încheiat cu o gustare, pregătită de biserica gazdă, unde părtăşia a continuat.

Apoi a urmat ziua de Duminică, 31 Iulie, 2022.

Şi la aceste servicii, audienţa a avut parte de un timp de har nespus de mare, revărsat din belşug.

In cadrul serviciului de dimineaţă (9AM-12:30 PM ora locală), programul a fost condus de fr. Presbiter Laurentiu Murg. S-a început cu momente de rugăciune, în mai multe plecări., astfel ca prinosul recunoştinţei noastre să se înalţe la tronul luminilor şi Domnul să fie primească jertfa buzelor noastre, ca o jertfă de bun miros. Prin cântare, a slujit corul bărbătesc dirijat de fraţii Florea Burcă, Brâncovean, Stelu Aioanei, Daniel Ştef, Isaac Dragomir.

Am avut hrană bogată şi din Cuvîntul propovăduit de fraţii pastori: fr. Florin Vancea, fr. Nelu Stir, fr. Doru Aninoiu, fr. Nelu Urs, fr. David Selagea, fr. Marian Chirla. Fost o bogată revărsare de Har peste ascultători. Mulţumim Domnului pentru mesagerii Săi, şi ne rugăm ca mesajele lor să aiba un ecou adânc în inimile noastre şi Cuvântul Domnului să aducă mult rod.

Programul a fost urmat de o masă de dragoste, unde părtăşia a continuat. Masa a fost servită în gym-ul bisericii, pentru persoanele mai în vârstă care voiau să stea la aer condiţionat şi în 3 corturi spaţioase, aşezate în curtea bisericii. Printre felurile de mâncare nu au lipsit sărmăluţele în foi de viţă, atât de apreciate de români. Ca să nu vă fac poftă, nu dau menu-ul. Dar a fost delicios! Masa a durat până la ora 2:30 PM, după care s-a început serviciul de dupăamiază (2:30-5:00PM ). Acesta a fost condus de fr. Presbiter Mircea Lozneanu. Prin cântare a slujit corul bărbătesc şi corul mixt. Mulţumim pentru slujirea în domeniul muzical tuturor celor ce s-au ostenit să înveţe aceste cântări, să participle la repetiţii şi apoi să ne încânte cu ele. Această slujire este f. importantă, fiind singura care va continua şi în veşnicie.

Domnul să binecuvinteze pe toţi cei implicaţi în ea şi nu uitaţi că mai sunt locuri goale la cor, unde puteţi să participaţi. Ba chiar şi la dirijat mai este loc! Vă aşteptăm. Veniţi!

Propovăduirea Cuvântului a fost făcută de pastorii din Chicagoland: fr. Sorin Sabou, fr. Adrian Neiconi, fr. Luigi Miţoi, fr. Deliu Ionuţ, fr. Valentin Popovici, fr. Florin Câmpean. Toţi aceştia, au avut cuvinte de mare apreciere la adresa lui Dumnezeu, care a susţinut Biserica Sa timp de 40 de ani, care a dăruit viziunea înfiinţării unei Şcoli Academice acreditate, clasele 2-12 (înfiinţată in Septembrie 1994), viziunea înfiinţării unei Şcoli de Muzică (înfiinţată în anul 2005) aici cât şi în România (la Oradea în anul 2012), ca şi construcţia gym-ului, ridicată cu forţe proprii (pe o durată de 5 ani). Aş vrea să menţionez şi Broşurile proprii pentru Şcolile duminicale, broşuri întocmite de un grup de fraţi bine întemeiaţi în adevărurile Scripăturii, lecţii care au ajutat mult la creşterea spiritual a congregaţiei. Primul ciclu de broşuri au analizat fiecare Carte a Bibliei în parte., apoi ciclul care s-a referit la personaje importunate din Biblie, bărbaţi şi femei. A urmat ciclul “Doamne, învaţă-ne cum să biruim adversităţile” şi apoi “Doamne, învaţă-ne cum să preţuim Impărăţia”. Toate aceste viziuni s-au realizat numai prin puterea şi cu ajutorul lui Dumnezeu. Oamenii au pus piedici, necredinţa a lucrat şi ea, dar puterea Celui PreInalt a biruit. Deasemenea, Cuvintul Domnul vestit de aceşti pastori, ne-a îndemnat să stăm tari , bazaţi pe adevărurile Scripturii, pentru ca Dumnezeu în Atotputernicia Lui să ne călăuuească în continuare, pe noi şi generaţiile care vin după noi, generaţii cărora noi avem datoria să le îndreptăm inimile spre Creatorul şi susţinătorul tuturor lucrurilor.

Nu aş vrea să închei, fără a aminti că Biserica Domnului din loc mulţumeşte Domnului şi pentru pastorul Daniel Chiu, un om cu adevărat pocăit, care s-a pus în slujba Domnului cu toată fiinţa sa. Să lucrezi 40 de ani în aceeasi Biserică nu mi se pare un lucru uşor. Fraţii pastori ştiu mai bine ce spun. Nu vreau să-l laud pe fr. Daniel (nu-i place deloc când e lăudat). Vreau să-L laud pe Domnul care l-a călăuzit, i-a dat viziune, i-a dăruit Har şi putere să-L slujească pe El, să apere Evanghelia, să reziste la atacurile celui rău, să îndemne la statornicie, la credincioşie şi la Adevărul veşnic. Dumnezeu l-a întărit cănd s-a simţit slab, l-a îmbărbătat şi l-a ridicat. I-a pus în gură o cântare nouă şi în inimă o determinare de a-L sluji cât mai bine, cu cât mai mult devotement. Suntem binecuvântaţi să-l avem ca pastor. Lui, numai Lui I se cuvine toată slava şi gloria.

Aş vrea să am un cuvânt de apreciere pentru organizatorii acestui eveniment, Comitetul administrative al Biserici locale. Totul s-a dorit să fie perfect, dar, în mod sigur, câte ceva a scăpat atenţiei noastre, sau nu am reuşit să facem totul cum ne-am propus. V-aş ruga să păstraţi doar ce a fost bun. Deasemenea, mulţumim pentru mesele pregătite cu dragoste şi talent culinar de către surorile noastre împreună cu fraţi dotaţi, care au fost aşa cum numai la români se pot găsi. Mulţumim mâinilor harnice şi inimilor pline de dragoste care ostenit in acest fel cu ocazia aceasta. Donul să-i ajute în toate.

Au fost puse la dispoziţia participanţilor, Broşuri cu spicuiri din activitaea de 40 ani, pix-uri commemorative şi flyers cu citirea Biblei într-un an, 15 minute pe zi. Vreau să menţionez că întregul program , din fiecare zi, se poate viziona pe internet pe You-Tube sau pe site-ul Bisericii: www.logosbm.org

Dumnezeu să fie slăvit pentru toate.

Fie îndurarea Lui peste noi toţi aşa cum o nădăjduim noi de la El.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0