HomeSpiritualitate

Falsa evanghelie a Bisericii Progresiste

Falsa evanghelie a Bisericii Progresiste

Franklin Graham, președintele organizației Samaritan's Purse și al Asociației Evanghelistice Billy Graham, a lansat recent un avertisment pentru biser

Franklin Graham, președintele organizației Samaritan’s Purse și al Asociației Evanghelistice Billy Graham, a lansat recent un avertisment pentru biserica creștină: fiți atenți la infiltrarea doctrinei false a mișcării creștine progresiste, informează Illinois Family Institute.

„Creștinismul progresist neagă adevărul inspirat divin și autoritar al Bibliei, așa cum se intersectează cu fiecare fațetă a vieții”, afirmă Graham în articolul său, „Pericolul etern al creștinismului”. Graham spune că denaturarea Evangheliei este potențial generatoare de confuzie și, în cele din urmă, trimite oamenii în Iad.

Unii se pot întreba ce cuprinde creștinismul progresist. Învățătura creștinismului progresist cuprinde câteva idei diferite care sunt în totală opoziție cu învățătura Bibliei. Potrivit Progressive Christianity.org, există opt principii principale susținute de acest grup.

1. Credem că urmând calea și învățăturile lui Isus poți ajunge la o conștientizare și o experiență a Sacrului, a Unicității și a Unității întregii vieți.

2. Afirmăm că învățăturile lui Isus reprezintă doar una dintre multele modalități de a experimenta sacralitatea și unicitatea vieții și că putem apela la diverse surse de înțelepciune în călătoria noastră spirituală.

3. Căutăm o comunitate care să includă TOATE persoanele, inclusiv, dar fără a se limita la: Creștinii convenționali și scepticii care au întrebări; credincioși și agnostici; bărbați și femei; persoanele de toate orientările sexuale și identitățile de gen; cei din toate clasele și abilitățile.

4. Să știm că modul în care ne comportăm unii cu alții este expresia cea mai deplină a ceea ce credem.

5. Găsim har în căutarea înțelegerii și credem că există mai multă valoare în a pune întrebări decât în absoluturi.

6. Luptăm pentru pace și dreptate între toți oamenii.

7. Ne străduim să protejăm și să restaurăm integritatea Pământului nostru.

8. Ne angajăm pe calea învățării pe tot parcursul vieții, a compasiunii și a iubirii altruiste.

Deși progresiștii încearcă să facă din aceste principii „evanghelia” lor, Graham observă că „creștinismul progresist nu este deloc o evanghelie”. El are dreptate în afirmația sa. Cele opt dogme reprezintă o respingere fără echivoc a adevăratei Evanghelii a lui Isus Hristos.

Dacă examinăm aceste dogme în raport cu adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu, este ușor să le vedem erorile. La primul punct, progresiștii își declară disponibilitatea de a explora învățătura lui Isus, dar cred că este suficient să cunoască Cuvântul pentru a crea ideea New Age de sacralitate și unitate. Cu toate acestea, Isus a spus în Ioan 5:38-40:

„şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El. Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”.

Cu alte cuvinte, ei caută de bunăvoie Scriptura, crezând că este suficientă pentru a se conecta la Dumnezeu, dar nu sunt dispuși să își predea viața lui Isus.

În Ioan 3:3 ni se spune: „Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”.

În cel de-a doua dogmă, grupul argumentează că Isus nu este singura cale către Dumnezeu și că o persoană poate folosi alte surse de cunoaștere. Desigur, acest lucru este în opoziție directă cu Cuvântul lui Dumnezeu și este o eroare. În Ioan 14:6, „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea , Adevărul şi Viaţa . Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. După cum a remarcat Franklin Graham, mulți din această mișcare au ceea ce este descris ca având „mâncărimi la urechi”.

În ce de-a treia dogmă al lor, progresiștii pretind că sunt „incluzivi”. Într-adevăr, toți suntem păcătoși și, ca atare, toți sunt invitați să fie incluși în Biserică. Dar este pentru ca noi să putem primi ajutor pentru a nu mai păcătui, nu pentru ca păcatul nostru să fie afirmat. Îndemnând la acceptarea scepticilor, agnosticilor și a celor cu disforie sexuală sau de gen, progresiștii afirmă păcatele de care păcătoșii au nevoie de ajutorul divin al lui Hristos, nu de acceptare.

Bisericile progresiste au înființat coruri de homosexuali și au arborat steagul curcubeu LGBT, anunțând că sunt incluzive. Ce este creștin în a sărbători necredincioșii și pe cei imorali din punct de vedere sexual care continuă în păcatul lor? Biblia ne spune în Apocalipsa 21:8: „Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua”.

Teologia slabă a progresiștilor îi trimite pe oameni în Iad.

Restul punctelor continuă să folosească limbajul justiției sociale și al echității, dar neagă faptul că adevărata justiție vine de la Dumnezeu. Numai prin sângele răscumpărător al lui Isus putem avea vreodată speranța răscumpărării și a păcii.

Partea cea mai înfricoșătoare a acestei evanghelii false este că începe să se infiltreze în biserica tradițională într-un ritm alarmant. Multe biserici au adoptat una sau mai multe dintre dogme puncte în încercarea lor de a avea o biserică incluzivă. Ei diluează adevărata Evanghelie și nu reușesc să își cheme congregația la pocăință. Credincioșii nu sunt chemați la mântuire, ci mai degrabă sunt legănați într-un fals sentiment de siguranță de minciunile incluziunii și de o formă răstălmăcită de har.

Este adevărat că fiecare biserică ar trebui să primească pe oricine prin ușile sale și nicio biserică nu ar trebui să respingă pe cineva care este prins în imoralitate sexuală, necredință sau orice alt păcat. Cu toate acestea, misiunea bisericii este de a aduce dragostea și adevărul lui Dumnezeu păcătosului, împărtășind Evanghelia și, sperăm, ducând la pocăința păcătosului. Adevărata Evanghelie trebuie predicată de la amvon cu îndrăzneală.

Ar trebui să luăm aminte la avertismentul lui Franklin Graham și să fim extrem de precauți în predicarea corectă a Cuvântului. Să ne rugăm pentru liderii bisericii și pentru slujitori în aceste vremuri dificile, pentru ca ei să poată continua să propovăduiască adevărata Evanghelie. Roagă-te pentru familia ta și pentru ceilalți creștini, pentru ca învățătorii falși cu argumente convingătoare să nu ne înșele. Fără îndoială, cel mai bun lucru pe care îl putem face cu toții este să citim Biblia pentru noi înșine și să ne asigurăm că cunoaștem cât mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât să-i putem aduce pe alții la Hristos.

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0