HomeActualități Românești

Platforma Împreună, Scrisoare Deschisă către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației: REVOCARE

Platforma Împreună, Scrisoare Deschisă către Ministerul Sănătății și Ministerul Educației: REVOCARE

Plafroma Împreună a lansat o Scrisoare Deschisă adresată Ministerului Sănătății și Ministerului Educației prin care se cere revocarea măsurilor impuse

Plafroma Împreună a lansat o Scrisoare Deschisă adresată Ministerului Sănătății și Ministerului Educației prin care se cere revocarea măsurilor impuse de ministerele de resort pentru începerea anului școlar 2020-2021. Mai jos, textul Scrisorii Deschise.

C A T R E,
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
Subscrisa ”Platforma Civică ÎMPREUNĂ” prin președinte Mihai Gheorghiu, în numele şi pentru părinții care au mandatat-o, în termen legal formulăm prezenta cerere de

REVOCARE

în cadrul procedurii prealabile administrative obligatorii, a Ordinului nr. 5487/1494/2020 – publicat în MOF partea I 804/01.09.2020 -pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2, pe de o parte pentru caracterul vag al măsurilor generale de protectie sub aspectul nedefinirii exacte standardelor aplicării lor, iar pe de altă parte pentru caracterul excesiv, abuziv al instituirii unor măsuri fizice forțate aplicate asupra copiilor cum este obligativitatea purtării permanente a măştilor de către aceştia la toate formele de învățământ.

Ordinul contestat este nelegal și de aceea lovit de nulitate pentru încălcarea următoarelor dispoziţii legale, constituţionale și comunitare.

1. Încălcarea dreptului constituţional la viaţă şi dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei consacrate de art. 22 alin. 1 din Constituţia României prin faptul că actul de impunere a purtării în mod fortat a mășţii de către un copil începând cu vârsta de 7 ani reprezintă un act medical preventiv, facultativ, fără să existe o garanţie suficientă şi rezonabilă împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică.
Nu s-ar pune problema acestei încalcari dacă nu ar exista lipsa totală a unei garanții suficiente și rezonabile împotriva riscurilor.

Dimpotrivă, masca impusă copiilor începând de la 7 ani nu prezintă o minimă certificare, iar presa abundă de studii sştiinţifice şi opinii medicale exprimate de la cel mai înalt nivel referitor la contraindicaţiile purtării măştilor.

Din toate aceste studii medicale de notorietate rezulta ca nu exista nici o garantie impotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale purtării măştii de către copii începând cu vârsta de 7 ani.

De altfel, simplul fapt că s-a dispus aceasta obligatie în lipsa unor certificări ferme privind lipsa oricărei reacţii adverse, reprezintă un motiv suficient pentru refuzarea lor pentru că nu este permisă efectuarea de teste în scop terapeutic, în lumina art 67 NCC.

Aceste riscuri şi reacţii adverse prezentate în presă şi pentru care oricum nu exista certificarea faptului că ele nu ar exista, pun în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copilului.
În mod similar, aceluiași pericol îl grav este supus copilul şi pentru nedefinita obligativitate a dezinfectării spatiului şcolar, atât timp cât nu sunt precizate standardele dezinfectării – tipul dezinfectantului folosit, cantitati, procente, copiii fiind vulnerabili la diferitele praguri şi concentraţii aplicate. Era de datoria Ministerului Sănătăţii – emitent şi el al acestui Ordin – să definească expres aceste standarde, concentraţii, procente, tipuri de dezinfectant, nu să precizez vag obligativitatea.

2. Încalcarea principiului inviolabilităţii libertăţii persoanei reglementat de art. 23 alin. 1 din Constituţia României prin faptul că simplul act al forțării purtării mășţii constituie o contrângere a voinţei persoanei copilului, având în vedere că actul administrativ incriminat reglementează posibilitatea impunerii copilului să poarte ore în șir mască, adică să fie supus unui act, fără acordul prealabil al părinţilor.
IN LIPSA ACESTUI ACORD AL PARINTILOR, forțarea COPILULUI ECHIVALEAZA CU ÎNCALCAREA PRINCIPIULUI ENUNTAT (particularizat şi în art 64 NCC unde de asemeni se statueaza aceeasi conditionare de o obligativitate legala care nu exista)
3. Încalcarea principiului constituţional al dreptului persoanei umane de a dispune de ea însăşi, principiu prevăzut de art. 26 alin. 2 din Constituţia României deoarece actul impunerii unui copil să poarte ore în sir mască constituie o ingerinţă nelegală în viaţa intimă şi privată a copilului şi în familia acestuia în măsura în care nu există un acord prealabil efectuării acestuia.
4 Încălcarea dispoziţiilor articolului 487 din Codul civil, portivit cu carepărinţii au îndatorirea de a se îngriji de dezvoltarea psihică, intelectuală, de educaţia, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor potrivit propriilor lor convingeri, dar şi potrivit însuşirilor şi nevoilor copiilor.

Este evident ca în continutul notiunii de responsabilitate a parintilor intra grija față de starea de bine a copilului său, fizică ori psihică, inclusiv dreptul acestuia de a respira normal, de a învăța firesc, nu cu gura şi cu nasul astupat. In mod logic un parinte nu-şi poate asuma responsabilitatea decat numai în masura în care este informat asupra aspectului cu privire la care urmeaza sa-şi asume responsabilitatea. In mod corelativ tocmai din aceasta informare decurge şi dreptul de a refuza impunerea fortată asupra copilului său.
A nu recunoaste acest drept – ca şi element esential al responsabilitaţii parintilor – inseamnă a anihila responsabilitatea parinţilor prin forţa coercitivă a statului.

5. Prin impunerea purtării de către un copil a măştii se aduce o atingere gravă şi dreptului la ocrotirea sănătăţii şi a dreptului special de protecţie a copiilor şi tinerilor, drepturi consacrate de art. 34 şi art. 49 din Constituţia României, prin faptul că nu se prezintă o garanţie suficientă şi rezonabilă de statul român că prin ținerea unui copil ore în șir cu mască nu i se pune în pericol acestuia sănătatea, integritatea fizică sau psihică.

Practic există, din aceasta perspectivă, trei aspecte esenţiale care definesc nelegalitatea acestei impuneri:

– purtarea măştii de către un copil nu garantează necontactarea bolii respective – a se vedea în acest sens şi explicaţiile oferite de sistemul medical

– riscurile şi reacţiile adverse pe care le presupune sunt menţionate în nenumărate studii medicale de specialitate devenite publice odată cu mediatizarea cazurilor frecvente de producere a reacţiilor adverse şi a riscurilor menţionate

– nu există nicio minimă protecţie prevăzută în Ordin pentru copiii care au patologii pre-existente care presupun interdicţia purtării unei măşti ori pentru copiii hipo-acuzici care vor fi total discriminaţi până la eliminarea din raporturile sociale.

6. Printr-un asemenea act normativ se aduce o atingere gravă şi prevederilor constituţionale prevăzute de art. 53 alin. 1 şi 2 din Constituţia României care reglementează cazurile excepţionale când se permite ca exerciţiul unor drepturi sau libertăţi să fie restrâns.
Obligativitatea purtării măștilor de copii nu se impune pentru niciunul din cazurile enumerate expres de Constituţie, şi anume: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei puplice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; pevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru destul de grav, pentru că înseși autoritătile medicale din România au anunțat că, datorită vârstei, copiii nu contactează boala.

Argumentul că cei mici pot transmite adulţilor virusul fără să facă ei înșiși boala şi că, de aceea, trebuie să poarte obligatoriu masca, tot timpul, este unul cinic pentru că e profund imoral să chinuieşti un copil ore în şir cu masca doar pentru a proteja adulţii din jurul lui. Dincolo de faptul că nu exista studii certe pentru aceasta supozitie, daca asa ar sta lucrurile într-adevăr, atunci şcoala însăși ar reprezenta un pericol, iar soluţia nu poate fi supunerea copiilor la rele tratament, pentru diminuarea acestui pericol în care s-a găsi ipotetic adulţii din cauza lor.

7. Încălcarea normelor comunitare și convenționale:

Prin Ordinul contestat se aduce atingere Art. 2, Art. 3 şi Art. 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, protecţia specială a drepturilor copilului.

Faţă de cele arătate, va solicităm ca, în cadrul prezentei proceduri prealabile administrative, să dispuneți revocarea în parte a Ordinului 5487/1494/2020 în ceea ce privește obligativitatea purtării măştilor de către elevi.
În drept, art 7 din Legea 554/2004.

PREŞEDINTE,
Mihai Gheorghiu

Studii şi analize ştiinţifice:

1. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-August%202020.pdf?fbclid=IwAR2_7jDZTKYW1rWGTMA-03lP00DGBUCl6M3oULIhK2jcdRQsXvofXiFjoDQ

2. https://adc.bmj.com/content/early/2020/08/02/archdischild-2020-319963?fbclid=IwAR2_7jDZTKYW1rWGTMA-03lP00DGBUCl6M3oULIhK2jcdRQsXvofXiFjoDQ

3. https://adc.bmj.com/content/early/2020/07/28/archdischild-2020-320042?fbclid=IwAR2_7jDZTKYW1rWGTMA-03lP00DGBUCl6M3oULIhK2jcdRQsXvofXiFjoDQ

4. https://adc.bmj.com/content/105/7/618.long?fbclid=IwAR2_7jDZTKYW1rWGTMA-03lP00DGBUCl6M3oULIhK2jcdRQsXvofXiFjoDQ

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0