HomeRomânia Nevăzută

Presa românilor din Statele Unite în veacul trecut

Presa românilor din Statele Unite în veacul trecut

Fără îndoială, cercetarea presei românilor-americani din Statele Unite ale Americii este esenţială pentru înţelegerea trecutulu

Fără îndoială, cercetarea presei românilor-americani din Statele Unite ale Americii este esenţială pentru înţelegerea trecutului comu- nităţii româneşti, aşa cum literatura exilului este importantă pentru cunoaşterea aprofundată a culturii române. Dificultatea unei analize serioase asupra acestui domeniu constă, în principal, în aceea că procesul evolutiv al acesteia nu a permis conservarea în locuri special amenajate care să asigure prezervarea permanentă şi supravegheată a publicaţiilor. Cauzele acestui nefericit impe- diment au fost multiple: instabilitatea şi migraţia grupurilor etnice de români, tirajul (adeseori) redus, numeroase întreruperi, circulaţia restrânsă etc.

Rolul deosebit pe care l-au avut ziarele în viaţa românilor din America rezultă dintr-o serie de caracteristici care, indiscutabil, merită menţionate.

În primul rând, pentru cei mai mulţi, presa a fost un mijloc util de comunicare, de păstrare a memoriei naţionale, un real antidot împotriva uitării. Se poate spune că ea a păstrat vie conştiinţa de grup a românilor răspândiţi pe întregul continent american.

În acelaşi timp, a fost un exerciţiu de limbă şi credinţă, probând o admirabilă putere de autodefinire şi cultivând idealuri de solidaritate, bună reputaţie, dragoste şi generozitate. Produs incontestabil al comunităţii româneşti, presa a urmat întrutotul evoluţia acesteia, comportând dubla calitate de a fi fost atât oglindă, cât şi parte integrantă a sa. Este unanim acceptat că presa din secolul trecut reprezintă izvorul de bază pentru istoria românilor-americani.

Orice efort de documentare conduce la constatarea că foarte puţine sunt colecţiile complete ale periodicelor apărute în primele decenii ale secolului trecut.

La Library of Congress, dacă soliciţi publicaţii care consideri că ar fi trebuit inventariate şi păstrate, respectiv organizate într-o arhivă a comunităţii româneşti, răspunsurile sunt descurajante, sugerând că intenţia ta de căutare este sortită unui previzibil eşec. Această stare de lucruri nu se datorează, decât în mică măsură, celebrei biblioteci, motivele principale fiind tirajul mic, schimbarea locului de apariţie, distanţele mari, inexistenţa unor fonduri de expediţie, apariţia doar a câtorva fonduri dintr-un titlu ş.a. În acest context, trebuie reţinut că Library of Congress nu deţine nici o colecţie completă a vreunei publicaţii periodice româneşti.

O retrospectivă cuprinzătoare asupra apariţiei şi parcursului presei românilor din Statele Unite relevă o impresionantă bogăţie informaţională a numeroaselor publicaţii, cele mai multe dintre ele având o existenţă scurtă şi pasională: viaţa cotidiană, date despre conducători locali, ştiri privind personalităţile vremii, detalii despre traseul istoric al instituţiilor românilor-americani, constituind un volum informativ de reală însemnă- tate despre întreaga evoluţie socială, economică şi culturală.

Analizată cronologic cu minuţiozitate în con- textul istoric general, presa reflectă fără echivoc procesul de formare şi integrare a comunităţii românilor-americani în naţiunea americană, ca parte a acesteia, cu o identitate distinctă, păstrătoare ca reallitate vie a modelului existenţial românesc.

Cercetarea acestui subiect atât de mult ocolit o bună perioadă de timp a constituit preocuparea demnă de admirat a regretatului intelectual clujean prof. univ. dr. Aurel Suciu, autor al unor valoroase lucrări despre cultura românilor din America.

Redactarea lucrării consacrate presei românilor din Statele Unite, reprezentând un adevărat act de cultură, a pesupus, în primul rând, un redutabil efort, întins pe mai mulţi ani în ţară şi pe continentul american.

Totodată, a necesitat, cum oricine poate bănui, depăşirea unor considerabile dificultăţi de informare şi financiare, dublate de lungi deplasări pe două continente în mari centre universitare şi culturale.

Studiul amănunţit realizat în mod sistematic privind acest fenomen complex, solicitând multă strădanie, osteneală şi trudă, fiind nevoie de reconstituirea existenţei multor publicaţii, s-a desfăşurat urmând un itinerar uluitor, cu repetate reveniri: Washington, DC, New York, NY, Chicago, IL, Cleveland, OH, Pittsburg, PA, Jackson, MI, Saint Louis, MO, St. Paul, MN.

Preţioasa lucrare consemnează în mod inegalabil cum a decurs întregul proces istoric al publicaţiilor româneşti pe tărâm american, caracterul exact şi original prevalând asupra oricărui comentariu: „Materialul a fost astfel organizat încât să ofere cititorului întreaga informaţie privind începuturile, istoria şi scopul presei românilor din Statele Unite şi Canada. Prezentarea lui alfabetică, în ideea de dicţionar, prezintă avantajul unei structuri simple, acolo unde cronologia ar fi amestecat titluri, editori şi programe. Un indice cronologic şi alfabetic permite şi lectura în diacronie a cărţii”.

Martoră a tuturor evenimentelor şi faptelor care au marcat evoluţia în timp a comunităţii românilor-americani, presa din Statele Unite din veacul trecut este o componentă elocventă a devenirii acesteia, trecutul zbuciumat al diasporei româneşti meritând incontestabil o justificată atenţie şi apreciere.

Dorin Nădrău
Tribuna.US

 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0