HomeȘtiri Externe

ADF International: Declarația de la Geneva

ADF International: Declarația de la Geneva

I'm Human, Right? Cerem ca toate statele să protejeze dreptul fundamental la viață, familie și libertate religioasă, așa cum sunt recunoscute de De

I’m Human, Right?

Cerem ca toate statele să protejeze dreptul fundamental la viață, familie și libertate religioasă, așa cum sunt recunoscute de Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Declarația de la Geneva

În Geneva se află  sediul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, al  Înaltulului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului și al altor comitete care monitorizează tratatele referitoare la drepturile omului.

Cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Declarației Universale a Drepturilor Omului (DUDO), reafirmăm principiul că drepturile fundamentale ale omului au la bază demnitatea inerentă fiecărei persoane.

Noi aducem omagiu marilor binefaceri ale Declarației, care a dus la o abordare fără precedent a drepturilor omului ca aparținând „tuturor membrilor familiei umane” – o înțelegere a universalității drepturilor omului, care, deși este perenă în sine, a produs totuși o schimbare de paradigmă.

Noi facem apel către comunitatea internațională să se dedice și mai mult sarcinii urgente de a proteja drepturile omului pentru toți. Aceasta necesită o atenție reînnoită față de drepturile fundamentale enumerate în Declarație, dintre care multe, din nefericire, sunt desconsiderate în diverse părți ale lumii.

În același timp, DUDO nu trebuie să fie folosită pentru promovarea unor drepturi invocate recent, care nu se bucură de recunoaștere internațională. Declarația a fost redactată astfel încât să fie relevantă pentru toate popoarele și culturile – o caracteristică esențială, care trebuie să fie protejată pentru a se asigura longevitatea proiectului drepturilor omului.

Noi atragem atenția asupra delicatului echilibru atins de către redactori, care au identificat cu succes ceea ce este universal într-o lume pluralistă. Valoarea durabilă a DUDO constă în capacitatea ei de a transcende divizările și de a face apel la calitatea noastră umană comună, care duce la acordul practic de a descrie drepturile fundamentale care i se cuvin fiecăruia. Tocmai această funcție practică, chiar dacă nu este lipsită de imperfecțiunile inevitabile ale oricărui proiect internațional, este cea care a consolidat statutul Declarației ca cel mai important punct de referință astăzi privind drepturile omului.

Noi afirmăm o înțelegere universală a demnității umane, care se bazează pe experiența noastră umană comună. Demnitatea umană se referă la valoarea inerentă a persoanei, indiferent de circumstanțele, statutul sau slăbiciunile cuiva. Dat fiind că demnitatea este înnăscută, toate ființele umane sunt egale în valoare, iar drepturile umane nu pot fi acordate sau suprimate de către Stat sau de către orice alt actor social. Aplicabilitatea universală a drepturilor enumerate în DUDO este făcută posibilă de către fundamentarea ei pe demnitatea persoanei umane.

Noi recomandăm ferm Națiunilor Unite și comunității internaționale în general să se concentreze pe asigurarea drepturilor umane fundamentale pentru fiecare persoană „fără niciun fel de deosebire”. În ciuda acestei specificații, peste tot în lume prevederile atât de clar articulate în DUDO sunt nerecunoscute.

Noi cerem o atenție reînnoită din partea Națiunilor Unite și a Statelor sale membre față de drepturile umane esențiale, care sunt în prezent amenințate la nivel internațional, începând cu dreptul la viață. Oameni în toate stadiile de viață și din toate regiunile lumii devin tot mai vulnerabili față de atacurile îndreptate împotriva acestui drept fundamental. Respectul pentru viața umană de la concepție la moartea naturală constituie corolarul indiscutabil al demnității umane.

Noi cerem de asemenea un respect reînnoit pentru familie ca fiind „elementul natural și fundamental al societății”, care „are dreptul la ocrotire din partea societății și a Statului”. Respectul pentru demnitatea fiecărui copil implică angajamentul de a asigura, ori de câte ori este posibil, creșterea copilului de către ambii părinți, mamă și tată, într-o căsnicie iubitoare, sigură și stabilă. Protecția familiei ar trebui să fie centrată pe acest ideal, inclusiv prin protejarea drepturilor parentale, în special dreptul de a alege tipul de educație pentru copiii lor și pe sprijinirea familiilor sănătoase, care vor contribui în schimb la înflorirea societății.

Noi cerem în plus o acțiune urgentă cu privire la principiul de bază al libertății religioase, alături de libertatea de opinie, de exprimare, de  întrunire și de asociere, înrudite cu aceasta. DUDO protejează nu doar libertatea religioasă în privat, ci „împreună cu alții” ca exercitată în viața publică. În fiecare regiune, oamenii suferă din cauza încălcării acestui drept. Milioane de oameni sunt victime ale limitării severe ale libertății, ale violenței și morții în numele religiei sau al conștiinței, iar alții sunt incapabili să își exercite liber credința religioasă sau libertatea de conștiință, ceea ce dăunează profund proiectului drepturilor omului.

Noi tragem un semnal de alarmă  împotriva promovării unor agende care nu se bucură de consens universal în ceea ce privește statutul lor de drepturi fundamentale. DUDO este prin structura sa clar multiculturală, arătând respect pluralismului și fiind deschisă implicării în provocările aduse de noile generații. Această deschidere trebuie să fie îmbrățișată simultan cu protejarea identității filosofice, religioase și culturale a Statelor suverane. Principiul autodeterminării garantează dreptul fiecărei națiuni de a include propriile tradiții naționale în abordarea conceptului de drepturi ale omului, în timp ce rămâne sub obligația strictei protejări a drepturilor fundamentale ale omului.

Încheiem prin a ne exprima reînnoita apreciere a rolului crucial al DUDO într-o epocă în care drepturile fundamentale ale omului sunt ignorate și abuzate în mod repetat și nenumărați oameni din întreaga lume suferă din cauza acestei privări. După cum se menționează în DUDO, Națiunile Unite sunt obligate prin Carta lor să reafirme „drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și în valoarea persoanei umane”. Este imperativ ca Națiunile Unite să asume un rol de conducere în a determina comunitatea internațională să îmbrățișeze încă o dată viziunea DUDO și în a contribui la revitalizarea integrității proiectului drepturilor omului.

FII ALĂTURI DE NOI

Semnează acum

ADF International este o organizație juridică de drepturile omului care apără dreptul oamenilor de a-și manifesta liber credința religioasă. Suntem în primele rânduri ale apărării libertății religioase, sfințeniei vieții, căsătoriei și familiei în întreaga lume.

Operăm la instituțiile cu o importanță internațională strategică. Lucrăm împreună cu statele membre să protejăm valorile fundamentale pe care aceste instituții s-au angajat să le protejeze. Influența ADF International la aceste instituții înseamnă că jucăm un rol decisiv în stabilirea politicilor publice din întreaga lume.

Mai multe despre ADF International (English) »

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0