HomeActualități Românești

Legile educației Deca, străine tradiției creștine și neamului românesc

Legile educației Deca, străine tradiției creștine și neamului românesc

Legile Deca deja au fost aprobate de Guvern (PSD - PNL - UDMR) și vor fi dezbătute în procedură de urgență în Parlament. Cu același simțământ de urgen

Legile Deca deja au fost aprobate de Guvern (PSD – PNL – UDMR) și vor fi dezbătute în procedură de urgență în Parlament. Cu același simțământ de urgență revin asupra subiectului și îmi exprim, din nou, profunda îngrijorare față de aceste legi periculoase.

În urma lecturării unor critici la adresa Legilor Deca făcute  de intelectuali conservatori din țară, am încercat să depistez sursa de inspirație pentru aceste legi care vor distruge minților copiilor noștri și vor distorsiona valorile tradiționale și creștine în caz că vor fi adoptate. Deca spune că viziunea cuprinsă în Legile Deca este culminarea muncii ei din ultimii șapte ani, dânsa obținând un doctorat în Luxembourg.

Legile Deca nu au apărut peste noapte. Ele sunt rezultatul unor mutații radicale în ideologia pedagogiei, inițiate și aplicate de elita neo-marxistă globalistă. Recent am dat peste sursa Legilor Deca și a ideologiei periculoase pe care ele le promovează.

Pe 27 februarie, Craig Austin Rose a publicat un dosar explicativ de o relevanță și importanță covârșitoare: The Global Social and Emotional Security State: The Transformation of Education to Embed Sexual Rights and a Progressive Universal Ethic / Transformarea sistemului de învățământ pentru instituirea drepturilor sexuale și a unui sistem de etică progresist.

Documentul poate fi citit aici: https://c-fam.org/definitions/the-global-social-and-emotional-security-state-the-transformation-of-education-to-embed-sexual-rights-and-a-progressive-universal-ethic/

Redau câteva dintre concluziile dosarului.

În primul rând, vârful de lance al acestor mutații progresiste în domeniul educației este ONU și organizațiile sale bine cunoscute: UNESCO și UNICEF.

Un aport enorm a fost făcut și de organizațiile neguvernamentale globale neo-marxiste care urmăresc secularizarea extremă a sistemului de învățământ prin eliminarea oricărei nuanțe valorice ori creștine.

Conferințe peste conferințe, studii peste studii, și programe peste programe din ultimii ani au atins punctul culminant în septembrie anul trecut, când ONU a organizat summitul Transforming Education Summit în New York / Întâlnirea la nivel înalt pentru transformarea educației.

Conform autorului, obiectivul explicit declarat al organizatorilor a fost “to remove decision making from local and national levels to a globalized, progressive universalism in education / eliminarea autorității decizionale de la nivelul local și național către  un sistem global, progresist și universal de învățământ”.

Pentru realizarea acestui obiectiv, se urmărește stabilirea unei grile de învățământ pentru copii. Dar nu numai pentru ei. Îndoctrinarea în noua ordine valorică mondială nu este doar pentru copii și adolescenți, ci pentru fiecare ființă umană.

Terminologia se schimbă. În loc de „elevi” și „studenți” se folosește expresia “learners / persoane care învață”. Noua doctrină a învățământului prevede că învățătura și educația sunt preocupări constante pentru fiecare ființă umană de la grădiniță până la bătrânețe.

Noua doctrină pedagogică este și ea clar expusă. “Education must reorient its goals to prepare all learners … to advance human rights, social justice, solidarity and respect for diversity / sistemul de învățământ trebuie să-și reorienteze obiectivele pentru a pregăti pe toți care învață … să promoveze drepturile omului, dreptatea sociala, solidaritatea și respectul pentru diversitate”.

Ecoul acestor deziderate se găsește clar expus în Legile Deca. Obiectivul ultim este îndoctrinarea în noua ordine mondială a non-valorilor, și marginalizarea în extremis – până la anihilare – a persoanelor tradiționale și a valorilor de care ei sunt atașați.

Recomand respingerea Legilor Deca.

Peter Costea

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0