HomeActualități Românești

PETIȚIE OCDL: Protejarea elevilor României de ideologia de gen în învățământul preuniversitar

PETIȚIE OCDL: Protejarea elevilor României de ideologia de gen în învățământul preuniversitar

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, alături de alte organizații, culte religioase, părinți și instituții care susțin, promovează și luptă pe

Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți, alături de alte organizații, culte religioase, părinți și instituții care susțin, promovează și luptă pentru valorile care stau la baza bunei funcționări a statului Român, precum și pentru binele sistemului de educație din România, a luat poziție pentru apărarea interesului superior al copilului în contextul învățământului preuniversitar.

Contextul și obiectivele petiției

Având în vedere că:

a.     In cursul lunii octombrie 2022 Inspectoratele Școlare Județene la nivel național au distribuit cadrelor didactice „Manualul pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen” (numit în continuare doar „Manualul”);

b.     Manualul nu a fost avizat de către Ministerul Educației și nici nu s-a realizat vreo informare sau consultare prealabilă a părinților prin organizațiile de părinți;

c.     Manualul a fost realizat și susținut de către o serie de ONG-uri care promovează și agenda LGBT+ în România, în cadrul unui proiect privat, intitulat „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare socială și educație”, program finanțat de  Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021;

d.     Deși în titlul Manualului se face referire la „egalitate” de gen, acesta cuprinde noțiuni și exemple specifice ideologiei de gen și propagandei LGBT;

e.    Este limpede faptul că există un program asumat, care urmărește nu numai acceptarea de către societate a orientărilor LGBTQ+, ci și convertirea, în special a copiilor, la acest mod de viață;

f.     Deși Manualul se dorește a fi destinat uzului profesorilor, în mod implicit și invariabil sunt vizați și elevii, în mod subsecvent, ca și scop final, declarat, de altfel, de către promotorii acestuia;

g.      Reacția instituțiilor publice responsabile, Ministerul Educației și Inspectoratele Școlare Județene, la semnalările și petițiile diferitelor organizații civice și profesionale care apără interesele copiilor s-a lăsat, și se lasă așteptată, nefiind una promptă, transparentă, tranșantă, edificatoare și liniștitoare în ceea ce privește caracterul legal sau ilegal, respectiv abuziv, al promovării Manualului la nivelul Inspectoratelor Școlare Județene din țară, existând inclusiv suspiciunea de complicitate cel puțin a unor reprezentanți ai autorităților publice,

În acest sens, O.C.D.L. a formulat mai multe adrese și solicitări de clarificări către Inspectoratelor Școlare Județene, cât și Ministrului Educației (urmăriți postările O.C.D.L. pentru a putea citi eventualele răspunsuri primite din partea autorităților notificate), context în care a fost lansată și petiția online: „Protejarea elevilor României de ideologia de gen în învățământul preuniversitar”.

Art. 29 din Constituția României prevede că „părinții sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine.

Scopul petiției

Prin semnarea acestei petiții contribui la protejarea învățământului preuniversitar românesc de influențele nefaste ale ideologiei de gen, care este promovată în școli de către ONG-uri finanţate din fonduri străine, în cadrul unor proiecte care nu țin seama de particularitățile, valorile, principiile moral-creștine și de bun simț ale poporului român, de specificul etosului românesc.

Conform acestei ideologii, genul ar fi diferit de sexul biologic, iar omul s-ar naște ca fiinţă neutră care poate să-și aleagă și să-și schimbe „genul” pe parcursul vieţii.   In scopul creării unei confuzii care să faciliteze promovarea acestei ideologii, sintagma „egalitate de gen” este folosită și cu sensul „egalitatea femeilor cu bărbaţii”. Astfel sunt trecute cu vederea celelalte „genuri”, peste 100, a căror existenţă este susţinută de către ideologia de gen.

Deci, egalitatea de gen, ca parte a ideologiei de gen, nu se referă numai la egalitatea de șanse între bărbați și femei (așa cum deja este reglementat de art. 16 din Constituția României), ca expresii firești ale ființei umane, ci aduce în „realitatea” socială și juridică noțiunea de gen, care reprezintă un construct social prin care se destructurează identitatea ființei umane, așa cum a fost creată de Dumnezeu, fluidizând-o într-o serie de genuri pe care orice bărbat sau femeie (și orice copil) și le-ar putea alege și însuși.

Propaganda ideologiei de gen folosește aceleași clișee ca și propaganda LGBTQ+, „un acronim care se referă la colectivitatea lesbiană, gay, bisexuală, transsexuală, transgen, queer, persoanele intersex, persoanele asexuale, aromantice, demisexuale, autosexuale, abrosexuale, pansexuale, trisexuale, sapiosexuale, polisexuale, poligame, poliamoroase, persoanele non-binare, persoanele care practică travesti, BDSM, fetișisme, swing, persoanele bi-curioase, non-heterosexuale, omnisexuale, transmasculin, transfeminin, persoanele heterosexuale care practică sex cu persoane de același sex, persoanele care practică munca sexuală dar și alte minorități care nu sunt minorități sexuale” (potrivit wikipedia).

Ideologia de gen invocă „celebrarea diversităţii”, incluziunea, egalitatea de șanse și recurge la prezentarea minorităţilor sexuale (de orice fel)  drept victime ale opresiunii din partea majorităţii, toate acestea sub paravanul luptei împotriva discriminării și violenţei domestice.

În ţările care au acceptat și promovat ideologia de gen, societatea a suferit transformări monstruoase, ajungându-se la aberații greu de imaginat. Ține de responsabilitatea civică a fiecăruia dintre cetățenii României să ia atitudine fermă împotriva promovării unor astfel de anomalii în România, cu atât mai mult cu cât cei vizaţi sunt în primul rând copiii, categorie vulnerabilă care are nevoie să fie protejată de acest curent distructiv.

Nu putem accepta ca școala să devină un spaţiu al promovării anumitor agende prin îndoctrinarea tinerilor cu ideologia de gen, care reprezintă un atentat la formarea sănătoasă și armonioasă a personalității elevilor. Este de datoria noastră, a oamenilor maturi, de bună-credință și responsabili, să respingem ofensiva ideologiei de gen, spre binele copiilor noștri, al societății, al viitorului poporului român și pentru apărarea libertăţii de conștiinţă.

Astfel, se impune luarea unei poziții categorice din partea societății civile, în special din partea părinților, familiilor, cadrelor didactice de bună-credință și a oricăror altor persoane interesate de sănătatea morală și spirituală a copiilor noștri, precum și a învățământul românesc, prin care

SOLICITĂM

Ministerului Educației, Guvernului României și oamenilor politici:

1.     Oprirea distribuirii, promovării, recomandării și utilizării Manualului pentru predarea și integrarea la clasă a egalității de gen în învățământul preuniversitar din România;

2.     Retragerea acestuia printr-un comunicat oficial;

3.     Inițierea și realizarea unui audit intern, la nivelul Ministerului Educației și a structurilor subordonate, sub control guvernamental, parlamentar și civic, pentru identificarea breșelor sistemice care au permis promovarea unui astfel de Manual în astfel de condiții și aducerea la cunoștința publică a concluziilor acestuia;

4.     Reglementarea unui cadru mai eficient de informare și consultare cu organizațiile civice, de părinți, profesionale și cultele religioase ori de câte ori se dorește implementarea unor manuale, proiecte sau programe în învățământul românesc, care au un conținut dubios, ideologic explicit sau implicit, cu potențial efect negativ asupra dezvoltării echilibrate a elevilor.

Prin semnarea prezentei petiții, care se întemeiază pe prevederile art. 51 din Constituția României, vei fi informat în mod prompt și complet despre derularea acestei campanii, inclusiv despre demersurile concrete întreprinse de organizațiile civice implicate, respectiv de reacția și cooperarea instituțiilor publice vizate.

Semnează și tu pentru protejarea elevilor și o educație sănătoasă în România! Distribuie și comunității tale!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0