HomePagini Moldovenești

Reguli pentru introducerea în Republica Moldova a ajutorului umanitar

Reguli pentru introducerea în Republica Moldova a ajutorului umanitar

Serviciul Vamal de la Chișinău a emis joi, 16 decembrie, o notă informativă prin care anunță regulile de introducere în R. Moldova a ajutorului umanit

Serviciul Vamal de la Chișinău a emis joi, 16 decembrie, o notă informativă prin care anunță regulile de introducere în R. Moldova a ajutorului umanitar, în contextul sărbătorilor, potrivit Info Prut.

Potrivit Serviciului Vamal, un lot de marfă poate fi introdus în Republica Moldova în calitate de ajutor umanitar în condițiile când acesta formează obiectul unei donații și va fi declarat ca ajutor umanitar potrivit prevederilor Legii nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova.

Potrivit Codului fiscal al Republicii Moldova și Legii nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal, mărfurile importate, definite ca ajutoare umanitare, sunt scutite de T.V.A. fără drept de deducere, accize, taxa vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale.

Atribuirea statutului de ajutor umanitar se face de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale al RM, care eliberează în acest sens un aviz, în baza scrisorii donatorului ce confirmă că marfa este donată; factura în care se indică denumirea mărfii, unitatea de măsură și prețul acesteia.

Conform pct.10 al Regulamentului cu privire la modul de recepționare, păstrare, distribuire şi evidenţă a ajutoarelor umanitare acordate Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 663/2003, pentru obținerea avizului, recepționarii/distribuitorii de ajutoare umanitare prezintă Ministerului, cu cel puțin 15 zile înainte de data introducerii în ţară a ajutorului umanitar, următoarele documente:

 1. Cererea privind autorizația introducerii în tara a ajutorului umanitar, de modelul aprobat de Minister;
 2. Actele de constituire ale recepționarului/distribuitorului (copia certificatului de înregistrare, copia buletinului de identitate al persoanei împuternicite pentru primirea ajutorului umanitar);
 3. Specificația (factura) bunurilor materiale, pentru care se solicită statutul de ajutor umanitar şi introducerea în ţară – în două exemplare;
 4. Actul care certifică personalitatea (fizică sau juridică) donatorului;
 5. Planul de distribuire a ajutoarelor umanitare, aprobat de către comisia teritorială sau specializată – în două exemplare. Documentele se prezintă în limba română sau traduse în limba română.

Potrivit Legii nr. 1491 din  28.11.2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, declararea mărfii care se introduce în țară cu statut de ajutor umanitar se face de către recepționar și anume:

 • mișcările obștești, organizațiile pacifiste și de apărare a drepturilor omului, organizațiile de femei, veterani, invalizi, tineret și copii, societățile științifice, tehnice, ecologiste, cultural-educative, de cultură fizică și sport, alte societăți benevole, uniunile de creație, comunitățile național-culturale, fundațiile și organizațiile obștești, alte asociații înregistrate ale cetățenilor;
 • organizațiile de filantropie;
 • Societatea de Cruce Roșie din Moldova;
 • organizațiile religioase;
 • instituțiile şi organizațiile bugetare;
 • Agenția Rezerve Materiale, în cazurile când ajutoarele umanitare sunt trimise în adresa statului sau fără a avea indicat recepționarul concret.

Potrivit aceleiași legi, pentru unele mărfuri, la introducerea în țară, sunt necesare avize/autorizații de la alte autorități care gestionează domeniul respectiv (de ex. produsele alimentare – Centrul Național de Sănătate Publică/Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor; literatura și obiectele cu semnificație culturală sau etnică – Ministerul Culturii/Academia de Științe a Moldovei; medicamente – Ministerul Sănătății; articole protetico-ortopedice – Ministerul Muncii și Protecției Sociale/Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare etc).

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0