HomeCultură

Religia care a remodelat lumea

Religia care a remodelat lumea

Cartea Dominion al lui Tom Holland: Cum a transformat revoluția creștină lumea a devenit o importantă apologie a Creștinismului în zilele noastre. La

Cartea Dominion al lui Tom Holland: Cum a transformat revoluția creștină lumea a devenit o importantă apologie a Creștinismului în zilele noastre. La patru ani de la publicare, cartea, al cărei autor simpatizează cu Creștinismul, dar nu este chiar creștin, continuă să-i ajute pe occidentalii creștini și necreștini să aprecieze rădăcinile biblice ale civilizației lor.

Recent, cartea a ajutat-o chiar și pe proeminenta atee Ayaan Hirsi Ali să se convertească la Creștinism. Istoria lui Holland nu este perfectă, dar merită să fie citită de oricine este preocupat de viitorul societății noastre, analizează The Public Discourse.

Civilizația occidentală este în mod incontestabil creștină

Teza din Dominion, ca și cea din Progress and Religion a lui Christopher Dawson, este că relatarea „progresului” de către Iluminism este un mit. Toate lucrurile cu ce se mândresc occidentalii moderni – separația politicii de religie, respectul pentru demnitatea fiecărei ființe umane și zelul de a eradica nedreptatea – își au originile nu în rațiunea seculară și în știință, ci în credința creștină.

Conceptul drepturilor omului a luat naștere nu în politica revoluționară, ci în credința că omul este făcut după chipul lui Dumnezeu și că Dumnezeu a luat trup uman în Isus Hristos. Creștinii europeni i-au înrobit pe non-europeni, dar închinarea lor la Dumnezeul-om care s-a lăsat crucificat le-a împietrit atât de mult conștiința sau i-a inspirat atât de mult pe cei pe care îi oprimau să se revolte, încât sclavia și colonialismul au dispărut în cele din urmă.

De asemenea, creștinismul, nu feminismul anilor 1960, a fost cel care a ridicat statutul femeii în societate și în căsătorie.

Chiar și mișcările occidentale aparent anti-creștine sunt în mod inevitabil creștine. Secularismul nu ar fi fost posibil dacă Isus Hristos nu ar fi făcut distincția între „lucrurile lui Dumnezeu” și „lucrurile Cezarului”. Neîncrederea în miraculos a început cu uimirea creștină față de înțelepciunea naturii așa cum a creat-o Dumnezeu: de ce să căutăm intervenții extraordinare ale lui Dumnezeu pe pământ când creația însăși este suficient de miraculoasă?

Pe parcurs, Holland aduce la viață figuri ale istoriei creștine care ar putea părea interesante doar pentru academicieni: Donatiștii, Pelagius, Martin din Tours, Papa Grigore cel Mare și Elisabeta a Ungariei, toți apar dintr-o perspectivă nouă și captivantă.

De asemenea, Holland încearcă să fie scrupulos de corect față de toate părțile implicate în evenimentele pe care le relatează, ca în cazul complicatei povești a lui Galileo: după cum amintește Holland, condamnarea savantului italian de către Biserică a avut mai puțin de-a face cu dogmatismul clerical, cât cu tendința sa de a-i insulta pe alții – chiar și pe cel mai înalt apărător al său, papa – și de a se promova pe sine.

Lege versus Iubire?

Unele dintre argumentele lui Holland nu vor fi pe placul creștinilor practicanți.

În primul rând, el arată o înțelegere deficitară a opiniilor creștine tradiționale cu privire la „căsătoria” între persoane de același sex și la transgenderism. Holland spune că aceste poziții se agață de o noțiune precreștină de lege morală care nu ia în serios mesajul de iubire al Creștinismului. El urmărește această presupusă contradicție până la Sfântul Pavel, care, în timp ce propovăduia dragostea lui Dumnezeu pentru toate ființele umane, a stabilit interdicții morale absolute privind activitatea sexuală între persoane de același sex.

Dar, așa cum au subliniat creștini precum Papa Benedict al XVI-lea, nu poate exista dragoste fără adevăr. Isus i-a iertat pe păcătoși, dar le-a spus și „mergeți și nu mai păcătuiți”. Comportamentele care izvorăsc din dorințe dezordonate – cum ar fi lăcomia, pofta sau furia – dăunează atât celor care le săvârșesc, cât și celor asupra cărora sunt săvârșite. Nu îi iubim pe ceilalți dacă îi încurajăm să persiste în comportamente autodistructive.

În plus, creștinii condamnă comportamente, nu persoane. Unii neagă faptul că este posibil să condamni o acțiune fără a condamna actorul, dar atunci ar trebui să negi că persoana transcende actele sale. Acest lucru, la rândul său, ne-ar conduce la negarea liberului său arbitru și, prin urmare, a responsabilității sale pentru acțiunile sale.

Dacă Holland ar fi înțeles mai bine înțelegerea creștină a sexualității umane, poate că ar fi fost mai circumspect în descrierea păcatelor sexuale. Nu că se bucură de lipsa de castitate; într-adevăr, el subliniază pe bună dreptate că o cultură a licenței sexuale îi ajută pe cei puternici să abuzeze de cei slabi.

Mai mult decât atât, el laudă Creștinismul pentru că a eliminat cultura păgână a Romei de exploatare sexuală; și atribuie revenirea acestei culturi, așa cum este atestată de mișcarea #MeToo, declinului Creștinismului.

Creștinism fără adevăr?

Poate că slaba înțelegere a lui Holland a legăturii dintre dragoste și adevărurile morale absolute explică și sugestia sa, la sfârșitul cărții, că „adevărul” Creștinismului are mai mult de-a face cu mesajul său decât cu istoricitatea sa.

Recunoscând forța punctului de vedere al lui Nietzsche, conform căruia, dacă creștinismul este fals, atunci valorile occidentale sunt o impostură, Holland replică că „un mit … nu este o minciună”, ci „poate fi adevărat”.

El spune că valoarea Creștinismului constă mai degrabă în „îndrăzneala” sa de a crede că Dumnezeu a devenit om și a suferit o moarte oribilă; această credință, sugerează el, este ceea ce susține energia morală a Creștinismului, indiferent de adevărul său obiectiv.

Dar dacă acesta este punctul de vedere al lui Holland, Apostolul Pavel îl respinge mai bine decât a făcut-o vreodată Nietzsche:

Dacă Hristos n-a înviat, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și credința voastră este zadarnică…. pentru că voi sunteți încă în păcatele voastre, … și cei … care au adormit în Hristos au pierit. Dacă în Hristos avem nădejde doar în această viață, suntem dintre toți oamenii cei mai de compătimit. . . . Dacă morții nu învie, “Să mâncăm și să bem, căci mâine murim”.

Este bine să urmărim dreptatea. Dar în această lume, toți mor, chiar și cei drepți, și uneori suferă mai mult decât oricine. Dacă nu am ști că dincolo de moarte există o răsplată eternă care depășește cu mult suferințele acestei vieți, de ce am fi dispuși să îndurăm moartea și să nu trăim doar pentru plăcerile de moment?

Evanghelia Harului

De asemenea, problematic este și argumentul lui Holland potrivit căruia valorile creștine sunt „foarte specifice din punct de vedere cultural” și „nu au fost niciodată adevăruri evidente”, așa cum susținea Declarația de Independență SUA cu privire la drepturile omului și egalitate.

Dacă acest lucru este adevărat, cum de culturi necreștine precum India și Imperiul Otoman au adoptat concepții despre religie, secularitate și imoralitatea sclaviei care au pornit din creștinism, după cum povestește Holland însuși?

S-ar putea ca Creștinismul, mai degrabă decât să fi creat aceste noțiuni din start, să fi ajutat la trezirea conștiinței latente a necreștinilor cu privire la acestea? În caz contrar, s-ar putea da credit opiniei conform căreia oamenii din culturile istorice creștine nu pot discuta cu oamenii din culturile istorice necreștine până când aceștia din urmă nu se convertesc.

Unii ar putea chiar să folosească acest lucru ca o scuză pentru a „forța” convertirea (ca și cum acest lucru ar fi posibil) – fie la creștinismul tradițional, explicit, fie la creștinismul implicit al progresiștilor, al drepturilor omului laic – ca un pas necesar în răspândirea civilizației.

În schimb, în povestea creștină, deși omul nu poate cunoaște misterul vieții interioare a lui Dumnezeu fără revelație, conștiința sa nu a pierdut niciodată cunoașterea adevărului moral. Dar conștiința poate deveni confuză dacă voința se răzvrătește împotriva adevărului, implantând în om legea străină a păcatului care se războiește cu legea morală originară a naturii sale.

Harul Duhului Sfânt, pe care Isus Hristos l-a câștigat prin suferința și moartea Sa, învinge legea păcatului, smulgându-i rădăcinile și îndreptând natura pe care a stricat-o. Astfel, Harul lasă să strălucească din nou clar lumina conștiinței, dar nu transmite cunoștințe morale cu totul noi; el reînvie cunoștințele pe care omul le are deja.

Pe de o parte, nevoia de har face ca cunoașterea legii morale să fie mai dificilă decât presupune Holland în mod optimist. El crede că valorile creștine nu dau semne că vor dispărea prea curând, chiar și în Occidentul post-creștin.

Dar poate că aceste valori au rezistat doar pentru că majoritatea occidentalilor în viață – probabil cei din generația baby boom și poate chiar și copiii lor, milenialii – au fost încă botezați în har. Deși mulți poate că nu răspund la har, cel puțin au amprenta acestuia în suflet. Dar, pe măsură ce milenialii încetează să-și mai încreștineze copiii și o nouă generație crește fără nicio cunoaștere directă a harului, ce se întâmplă atunci?

Totuși, într-un alt sens, putem avea mai multă speranță decât sugerează Holland. Pentru că, dacă toată lumea, chiar și cei care nu au harul botezului, cunoaște legea morală, atunci poate că influența indirectă a harului, prin atractivitatea carității creștine, ar putea fi suficientă pentru a-i ajuta pe necreștini să recunoască acea lege în conștiința lor.

La urma urmei, acesta este modul în care creștinii antici și-au câștigat concetățenii, după cum relatează Holland, prin exemplul iubirii lor unii față de alții. Dar asta înseamnă că creștinii practicanți trebuie să răspundă mai bine la harul lor baptismal și să muncească și să se roage mai mult pentru a-i evangheliza, sau reevangheliza, pe concetățenii lor.

Faptul că Holland trece cu vederea rolul Harului în istoria creștină este surprinzător, deoarece Apostolul Pavel, pe care îl consideră originea Creștinismului, vorbește constant despre centralitatea harului în Evanghelie.

Dar poate că nu ar trebui să fim surprinși, pentru că a-l trata pe Pavel ca fiind creatorul creștinismului înseamnă a-l înțelege profund greșit pe Pavel. Pavel credea că Creștinismul nu constă în cuvinte de înțelepciune omenească, ci în Cuvântul Întrupat: „Hristos răstignit”. Propunerea Bisericii către lume nu este un program de schimbare, un set de principii sau un set de idei (deși le include pe acestea), ci o persoană – Isus, Emanuel, Dumnezeu cu noi – care a luat asupra sa carnea noastră păcătoasă și a recreat-o în botezul suferinței, morții și învierii Sale.

Puterea în unitate

Lăsând criticile la o parte, Holland le dă tuturor occidentalilor moderni – creștini sau nu – mult de gândit.

Deosebit de utilă este sugestia cărții sale că aceste conflicte din cadrul civilizației occidentale contemporane – adevăr versus iubire, lege versus spirit – sunt între filoane ale creștinismului care, după cum arată experiența trecutului, au existat cândva în armonie. Împreună au dat viață unei mari civilizații; separat, fiecare dintre ele a devenit exagerată și distructivă.

Zelul pentru reforma morală a eradicat corupția din Biserica instituțională; dar când partizanii săi au abandonat comunitatea creștină tradițională, au creat distopii politice brutale – fie că este vorba de Regatul de Muenster al anabaptiștilor radicali sau de Franța revoluționară.

Devotamentul față de libertatea și demnitatea omului a pus capăt sclaviei și rasismului, dar a degenerat în anarhie morală atunci când a fost separat de reverența față de scopul transcendent al omului. Dacă aceste filoane ar fi reunite, s-ar putea echilibra reciproc și ar putea începe o nouă primăvară a civilizației occidentale.

Relatarea lui Holland ridică, de asemenea, întrebarea dacă nu cumva ruptura dintre diferitele elemente ale civilizației creștine a avut legătură cu diviziunile din cadrul Bisericii propriu-zise. Holland îl laudă pe Papa Grigore al VII-lea pentru că a distins domeniul statului de cel al Bisericii și pentru că a impus instituțiilor publice standarde morale universale.

Dar el notează, de asemenea, că zelul lui Grigore putea fi excesiv și a dus în cele din urmă la afirmația papalității medievale (pe care numeroși părinți de frunte ai Bisericii o condamnaseră cu secole înainte) că era bine ca autoritățile civile să urmărească erezia la îndemnul Bisericii.

A fost Grigore mai predispus la astfel de excese pentru că a fost unul dintre primii papi care nu a domnit în comuniune formală cu episcopii patriarhali răsăriteni, care se separaseră de Roma cu doar douăzeci de ani înainte de pontificatul său? Dacă papii medievali ar fi trebuit să țină mai mult cont de autoritatea și de judecățile fraților lor vorbitori de limbă greacă, poate că și-ar fi afirmat propria autoritate cu mai multă prudență.

Mai mult, dacă Orientul, cu venerația sa instinctivă pentru autoritatea transcendentă a lui Dumnezeu asupra vieții oamenilor, ar fi rămas în comuniune cu Occidentul, poate că încrederea Occidentului în rațiune nu s-ar fi transformat atât de repede în secularism, nici dragostea sa pentru demnitatea umană și libertate nu ar fi degenerat în politica identitară și anarhia morală de astăzi.

Pe de altă parte, dacă creștinismul răsăritean ar fi rămas ancorat în papalitate, ar fi putut fi capabil să se apere de împărații bizantini și ruși care au transformat Biserica într-o armă a statului. Acest „cezaropapism” – inversul teocrației papale – persistă până în prezent în unele părți ale Europei de Est, secătuind Biserica de energia evanghelică și determinând-o să consimtă la politicile autocratului domnitor, indiferent cât de brutale ar fi.

Acestea sunt doar câteva dintre întrebările importante pe care istoria lui Holland le ridică pentru occidentalii contemporani, fie ei creștini sau nu. Am face bine să luăm în considerare toate perspectivele pe care el le are de oferit.

Tribuna.US

Foto: geralt/Pixabay

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0