Excepțiile Religioase: Argumentul biblic împotriva vaccinurilor derivate din avort (V)

Excepțiile Religioase: Argumentul biblic împotriva vaccinurilor derivate din avort (V)

Acest articol face parte dintr-o serie zilnică de informații privind Excepțiile Religioase care îi apără legal și constituțional pe creștinii americani în fața angajatorilor și școlilor atunci când e vorba de acțiuni împotriva conștiinței lor. Seria de articole este realizată de avocatul româno-american Harry Miheț, avocat specializat pe protejarea drepturilor religioase în cadrul organizației Liberty Counsel.

Partea I AICI

Partea II AICI

Partea III AICI

Partea IV AICI

Un număr mic de state americane, cum ar fi Illinois, au legi care protejează obiecțiile împotriva vaccinului bazate numai pe baza conștiinței. În majoritatea celorlalte state, o obiecție împotriva vaccinului TREBUIE să fie întemeiată pe convingerea religioasă SINCERĂ pentru a fi protejată de lege (vezi Partea II).

Dar înainte de a analiza argumentul biblic împotriva vaccinurilor derivate din avort, voi face următoarele patru observații:

A. Acest articol reprezintă o viziune creștină, având în vedere că este una cu care sunt familiarizat. Cu toate acestea, NU se impune să fii creștin pentru a fi eligibil pentru o excepție religioasă. Multe religii au doctrine pro-viață puternice. Și, dacă recitiți Partea II, nici măcar nu vi se cere să dovediți că opiniile și convingerile dvs. fac parte dintr-o religie „majoră” sau „instituită” oficial. Ele trebuie doar să fie convingerile dvs. religioase și trebuie să fie SINCERE (nu inventate).

B. Nu vi se cere ca în declarația dvs. să faceți unul dintre aceste puncte. Nu trebuie să citați versete biblice (deși nu strică să citați câteva). Din fericire, NU POȚI fi obligat în mod legal să depui o disertație de doctorat despre doctrina religioasă. Trebuie doar să explici, simplu și pe scurt, ce crezi și de ce conștiința ta dată de Dumnezeu îți interzice să faci un vaccin derivat din avort.

C. Pot, la fel de bine, exista și ALTE obiecții religioase față de vaccinuri, pe lângă faptul că au fost DEZVOLTATE sau TESTATE folosind linii celulare fetale de la ființe umane avortate. Puteți invoca alte obiecții, DAR:

– dacă celelalte motive sunt bazate pe afirmații FACTUALE referitoare la vaccinuri, ar fi bine să vă asigurați că acele afirmații sunt reale, INDISPUTABILE și verificabile din documente și surse neutre (de preferință guvernamentale), în același mod cum este afirmația factuală a liniei de celule fetale (a se vedea Partea IV). În caz contrar, angajatorul sau școala va RESPINGE excepția și va spune că sunteți „dezinformat”.

– dacă dețineți SINCER obiecția liniei celulare fetale ca fiind o chestiune de convingere religioasă, vă sugerez să spuneți acest lucru mai întâi, deoarece, în opinia mea, este cel mai puternic.

D. În cele din urmă, acest articol și întreaga serie NU au ca scop arătarea cu degetul, învinovățirea, criticarea sau acuzarea în vreun fel a creștinilor sau a oamenilor de credință a căror conștiință este clară cu privire la administrarea vaccinurilor. Nu este nevoie să producem o diviziune, nici măcar o dezbatere.

Există loc pentru dezacorduri, dar nu consider că dezbaterea pe această temă este productivă aici și acum. Această serie are scopul DOAR de a-i ajuta pe aceia care dețin convingeri religioase SINCERE față de avorturile derivate din avort pentru a articula aceste convingeri angajatorilor și școlilor lor.

Acestea fiind spuse, argumentul biblic împotriva vaccinurilor derivate din avort este simplu și direct. În continuare, ȘASE puncte doctrinare importante.

1. Dumnezeu, Creatorul vieții, i-a creat pe oameni după chipul Său, iar viața umană este sacră pentru El – Geneza 1:26-27.

2. În Cuvântul său inspirat și infailibil, Biblia, Dumnezeu arată clar că, în ochii Săi, viața umană începe în momentul concepției – Psalmul 139:13-14; Psalmul 139:16; Isaia 44:2; Isaia 44:24; Ieremia 1:5.

3. Dumnezeu a interzis crima (uciderea unei ființe umane nevinovate), iar crima este un păcat abominabil – Exod 20:13; Geneza 9:6; Deuteronom 27:25.

4. Dumnezeu a dat fiecărui credincios Duhul Sfânt pentru a-l călăuzi personal în toate aspectele vieții. Duhul Sfânt îl învață pe credincios toate lucrurile, îl îndrumă pe credincios în tot adevărul și îl mustră pentru păcat și înspre dreptate. Un credincios care nu respectă învățătura și îndrumarea Duhului Sfânt în propria sa viață comite un păcat împotriva lui Dumnezeu. Ioan 16:7; Ioan: 14:26; Ioan 16:8,13.

5. Corpul uman este templul Duhului Sfânt și credinciosul trebuie să aibă grijă să nu-l pângărească – 1 Corinteni 6:15-20.

6. Un credincios care se roagă cu stăruință lui Dumnezeu, care caută îndrumarea Duhului Sfânt și primește în conștiința sa instrucțiunea că el sau ea nu trebuie să pângărească corpul lor cu ORICE produs care are ORICE legătură cu păcatul grav al avortului, are o obiecție religioasă SINCERĂ față de vaccinurile derivate din avort. Pentru un astfel de credincios, acceptarea unui astfel de vaccin ar însemna neascultare față de Duhul Sfânt și un păcat împotriva lui Dumnezeu.

În următoarele articole vom analiza cum să punem toate informațiile de până acum în declarația PROPRIE, PERSONALĂ de excepție religioasă pe care o veți întocmi. Vă voi oferi câteva informații despre ce trebuie și ce nu trebuie trecut în declarație, precum și câteva exemple.

Partea VI AICI

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 0