Excepții Religioase: Declarația personală (VI)

Excepții Religioase: Declarația personală (VI)

Acest articol face parte dintr-o serie zilnică de informații privind Excepțiile Religioase care îi apără legal și constituțional pe creștinii americani în fața angajatorilor și școlilor atunci când e vorba de acțiuni împotriva conștiinței lor. Seria de articole este realizată de avocatul româno-american Harry Miheț, avocat specializat pe protejarea drepturilor religioase în cadrul organizației Liberty Counsel.

Partea I AICI

Partea II AICI

Partea III AICI

Partea IV AICI

Partea V AICI

Scopul acestui articol este de a ilustra modul de compilare a informațiilor explicate în părțile 1-5 ale acestei serii în declarația dvs. personală, individuală, UNICĂ pentru cererea de scutire religioasă.

NU COPIAȚI și NU FOLOSIȚI limbajul și exemplele folosite aici sau oriunde altundeva – va duce probabil la REFUZUL acordării unei scutiri religioase. ÎN SCHIMB, utilizați informațiile din întreaga serie ca pe un GHID pentru a scrie propria dvs. declarația personală UNICĂ (a se citi Partea III).

Mai întâi, voi prezenta 5 lucruri pe care trebuie să le conțină declarația dvs. personală. Apoi voi prezenta 4 aspecte recomandate și 4 aspecte nerecomandate pentru declarația dvs. În final, voi prezenta 2 exemple.

Declarația dvs. personală TREBUIE să conțină 5 lucruri:

1. Faptul că înțelegeți că toate cele trei vaccinuri covid au fost DEZVOLTATE sau TESTATE folosind celule fetale care au provenit din avort, împreună cu cel puțin o sursă pentru această convingere (a se vedea Partea IV). Atenție, NU SPUNEȚI că vaccinurile conțin celule de copii avortați.

2. Convingerile dvs. religioase pentru care nu puteți să vă vaccinați cu un vaccin care a fost DEZVOLTAT sau TESTAT sau care are orice legătură cu liniile celulare obținute prin avort (a se vedea Partea V).

3. Declarația dvs. conform căreia convingerile dvs. religioase sunt SINCERE și că se aplică în toate domeniile vieții dvs. și la TOATE vaccinurile sau produsele medicale care au legătură cu avortul, nu doar vaccinurile covid.

4. Declarația dvs. conform căreia convingerile dvs. religioase sunt SINCERE și că se aplică în toate domeniile vieții dvs. și la TOATE vaccinurile sau produsele medicale care au legătură cu avortul, nu doar vaccinurile covid.

5. Orice și TOATE alte informații pe care le solicită formularul angajatorului sau al școlii dvs. (a se citi Partea III).

NOTĂ: Nu trebuie să respectați aceeași ordine ca mai sus. De fapt, cu cât schimbați lucrurile mai mult, cu atât va fi mai unică și mai personală declarația dvs. Ați putea, de exemplu, să începeți cu punctul 2 sau 3 ori 4.

În continuare, 4 lucruri recomandate pentru declarația dvs.:

1. Faceți-o unică și personală.

2. Urmați instrucțiunile formularului angajatorului sau școlii, cu excepția cazului în care angajatorul sau școala încearcă să vă spună să nu includeți o obiecție bazată pe liniile celulare fetale, caz în care INCLUDEȚI OBIECȚIA DVS. PRIVIND LINIILE CELULARE FETALE (o astfel de limitare este ilegală, deoarece angajatorul sau școala nu poate dicta ceea ce credeți – a se vedea Partea II).

3. Atașați coli suplimentare la formularul angajatorului sau școlii dacă spațiul oferit nu este suficient.

4. Dacă școala sau angajatorul dvs. vă adresează mai multe întrebări despre natura convingerilor dvs. religioase și obiecțiile religioase, scrieți ceva de genul „consultați explicația atașată” sau „vă rugăm să consultați declarația mea separată” pentru fiecare dintre solicitările multiple, apoi asigurați-vă că declarația acoperă TOATE cerințele.

4 lucruri nerecomandate pentru declarația dvs.

1. NU copiați (nu faceți modificări ușoare) orice model de declarație pe care îl vedeți aici sau pe internet – dacă solicitarea dvs. nu este unică și personală, va fi probabil respinsă.

2. NU includeți în cererea dvs. de scutire religioasă niciun argument nereligios, cum ar fi „my body my choice (corpul meu, alegerea mea)” sau „efecte secundare”, „aprobarea FDA” sau orice altceva care NU este direct legat de convingerile dvs. religioase sau care este legat de afirmații factuale sau filozofice discutabile. (Personal, nu resping aceste argumente, ci afirm doar că acestea vor slăbi cererea de scutire religioasă deoarece veți fi considerați „dezinformați”, fără obiecții religioase).

3. NU ratați termenul limită al angajatorului sau al școlii pentru depunerea cererilor de scutire religioasă.

4. NU treceți peste informațiile solicitate obligatoriu.

În continuare, două modele de afirmații personale pentru a ilustra cum ar putea arăta compilate toate informațiile de mai sus și, de asemenea, pentru a ilustra modul în care două afirmații pot acoperi aceeași substanță, dar în moduri unice. NU copiați niciuna dintre aceste declarații. SCRIEȚI-VĂ singuri declarațiile.

Exemplul I AICI

Exemplul II

I am a Christian with a very strong religious view that abortion is murder and a sin against almighty God. I believe firmly as a matter of non-negotiable Christian doctrine that I cannot have anything to do with the sin of abortion. I cannot benefit from it in any way. To do otherwise, is to commit a serious sin against God. (http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/VaccineDevelopment_FetalCellLines.pdf)

I know that each of the three covid vaccines was tested, developed or produced from fetal cell lines that were obtained from elective abortions.

For this reason, I cannot accept any of the covid vaccines. Even though some may find the connection between these vaccines and abortions to be permissible, I do not. My conscience, informed by the Holy Spirit and my understanding of the Holy Scriptures, will not allow me to benefit from any product that has anything to do with abortion.

In addition to my religious convictions about abortion, as a committed Christian I also pray and ask God to guide my major and minor decisions. Jesus promised that he would send a comforter who would help believers. This comforter is known as the Holy Spirit. The Holy Spirit guides us by impressing upon our conscience what we should do and how we should act. After much prayer, study of the Bible and inner reflection, I am not permitted by the Holy Spirit to take the COVID vaccine.

My religious beliefs are sincere and deep. My objection applies to ALL products or vaccines connected to abortion, not just covid vaccines. I would not take any product into my body – the temple of the Holy Spirit – if I knew that it was developed or tested using aborted fetal cells.

I firmly believe that to go against my understanding of the Bible and against the instruction in my conscience from the Holy Spirit would be a grave sin that would distance me from God, and would violate my conscience.

Please grant me an exemption. I am willing to comply with reasonable alternatives to vaccination that have been used until now.

Traducere în limba română (DE REȚINUT, declarația dvs. trebuie să fie în limba engleză)

„Sunt un creștin cu o viziune religioasă foarte puternică asupra avortului pe care îl consider o crimă și un păcat împotriva lui Atotputernicului Dumnezeu. Cred cu fermitate, ca un lucru de doctrină creștină care nu este negociabil, că nu pot avea nimic de-a face cu păcatul avortului. Nu pot beneficia de el în niciun fel. A face un astfel de păcat înseamnă a comite un păcat grav împotriva lui Dumnezeu.

Știu că fiecare dintre cele trei vaccinuri covid a fost testat, dezvoltat sau produs din linii celulare fetale care au fost obținute din avorturi selective.

Din acest motiv, nu pot accepta niciunul dintre vaccinurile covid. Chiar dacă unii ar putea considera că legătura dintre aceste vaccinuri și avorturi este permisă, eu nu consider la fel. Conștiința mea, informată de Duhul Sfânt și înțelegerea mea cu privire la Sfintele Scripturi, nu-mi va permite să beneficiez de niciun produs care are legătură cu avortul.

Pe lângă convingerile mele religioase despre avort, în calitate de creștin practicant, mă rog și îi cer lui Dumnezeu să mă îndrume în deciziile majore și minore. Isus a promis că va trimite un Mângâietor care îi va ajuta pe credincioși. Acest Mângâietor este cunoscut sub numele de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne îndrumă imprimându-ne în conștiință ce trebuie să facem și cum ar trebui să acționăm. După multă rugăciune, studiu al Bibliei și reflecție interioară, nu am permisiunea Duhului Sfânt să fac vaccinul covid.

Convingerile mele religioase sunt sincere și profunde. Obiecția mea se aplică tuturor produselor sau vaccinurilor legate de avort, nu doar vaccinurilor covid. Nu voi administra niciun produs corpului meu – templul Duhului Sfânt – dacă aș ști că a fost dezvoltat sau testat folosind celule fetale avortate.

Cred cu tărie că a acționa împotriva înțelegerii mele despre Biblie și împotriva instrucțiunilor din conștiința mea de la Duhul Sfânt ar fi un păcat grav care m-ar îndepărta de Dumnezeu și mi-ar încălca conștiința.

Vă solicit să-mi acordați o scutire religioasă. Sunt dispus/ă să respect alternative rezonabile la vaccinare, alternative folosite până acum”.

***În următoarele articole voi discuta SCRISORILE CLERICILOR mai în detaliu și voi încheia această serie cu câteva indicații și observații finale.

Tribuna.US

COMMENTS

WORDPRESS: 2
  • comment-avatar
    Corneliu Palade 4 hours ago

    What are the recommendations when the institution or employer are refusing to grant an exception!?